Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeVýzkum, vývoj, inovace

Výzkum, vývoj, inovace

1. 11. 2017

Platforma REGIOTEX

Královéhradecký kraj se podílí na společné iniciativě 13 regionů EU, Evropské technologické platformy pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu, Euratexu, Evropské konfederace oděvního a textilního průmyslu, s cílem posilovat konkurenceschopnost, inovační aktivity firem/klastrů a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v textilním a oděvním průmyslu.

Více informací naleznete http://www.cirihk.cz/regiotex.html

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

28. 3. 2017

Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje

Dotační program Královéhradeckého kraje pro podporu oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V dotačním programu se budou poskytovat účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru2 strategické intervence, která je v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj

Publikoval: Pavel Šubrt

Celý článek

27. 3. 2017

Registrace nových projektových záměrů do Akčního plánu ke krajské RIS3 strategii

Zaregistrujte svůj projektový záměr do Akčního plánu krajské RIS3 strategii. Rozvíjejte výzkumné a inovační prostředí Královéhradeckého kraje i Vy!

Publikoval: Pavel Šubrt

Celý článek

5. 8. 2016

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

Projekt je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie Královéhradeckého kraje, která určuje prioritní obory a cíle kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Projekt přispěje k naplňování těchto cílů, kterými jsou zvyšování inovační výkonnosti firem, propojovaní akademické a firemní sféry, orientace výzkumu na aplikace, rozvoji lidských zdrojů tak, aby lépe odpovídaly požadavkům trhu práce a propagace regionu a jeho klíčových hráčů.

Publikoval: Iva Skalská

Celý článek

26. 8. 2014

Vicepremiér Bělobrádek jednal se členy RVVI Královéhradeckého kraje

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se v pondělí 25. srpna 2014 setkal se členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI KK).

Publikoval: Michal Friček

Celý článek

Vicepremiér Bělobrádek jednal se členy RVVI Královéhradeckého kraje

14. 5. 2014

RIS3 Strategie inteligentní specializace

RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace – z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) je nově vznikající strategický dokument, jehož existence je jednou z ex-ante kondicionalit (tj. nutných předběžných podmínek) pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací v období 2014-2020.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

20. 12. 2013

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9. prosince 2013 schválilo svým usnesením č. ZK 11/603/2013 Komplexní studii progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

20. 12. 2013

1. Fórum investic, rozvoje a inovací - tisková zpráva

Ve středu 11. prosince 2013 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu uskutečnilo 1. Fórum investic, rozvoje a inovací jako závěrečná konference projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01121). Na pořádání konference se podílelo Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem, statutárním městem Hradec Králové, Univerzitou Hradec Králové a Technologickým centrem Hradec Králové.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

1. Fórum investic, rozvoje a inovací

2. 12. 2013

Průzkum podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji

Centrum investic, rozvoje a inovací se jako rozvojová agentura Královéhradeckého kraje dlouhodobě zabývá komplexním rozvojem krajského výzkumného a inovačního systému.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

20. 11. 2013

1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji

jako závěrečná konference projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01121)

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

26. 3. 2013

Platforma inovací, investic a rozvoje Královéhradeckého kraje

Dne 6. března 2013 se v zasedací místnosti Magistrátu města Hradce Králové uskutečnilo jednání na téma „Koordinace přílivu investorů a investic do města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje“.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

foto z jednání

30. 10. 2012

Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci

Královéhradecký kraj ve spolupráci se společností Česká inovace, Městem Hradec Králové, Technologickým centrem Hradec Králové a CENTREM EP, regionální rozvojovou agenturou, uspořádal dne 18.10.2012 konferenci s názvem Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci.

Publikoval: Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Celý článek

22. 10. 2012

Výsledky veřejné soutěže - Inovační vouchery 2011

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011 – SKHK201200002

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

23. 11. 2011

Vyhlášení veřejné soutěže - Inovační vouchery 2011

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

29. 9. 2011

Projekt Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj realizuje aktivity rozšiřující a prohlubující Regionální inovační strategii.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

19. 11. 2010

Výsledky veřejné soutěže - Inovační vouchery 2010

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

9. 9. 2010

Průběžné resumé veřejné soutěže RIF - Inovační vouchery 2010

Veřejná soutěž Inovační vouchery 2010 byla ukončena 20. 8. 2010 a celkem bylo podáno 11 projektových žádostí, jejichž finanční objem beze zbytku vyčerpal alokaci soutěže.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

14. 7. 2010

Vyhlášení veřejné soutěže - Inovační vouchery 2010

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

12. 7. 2010

Regionální inovační fond schválen orgány kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/1007/2010 Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje (dále „RIF“).

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

12. 7. 2010

Regionální inovační strategie schválena orgány kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. Června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/973/2010 Regionální inovační strategii. Tímto finálním krokem se završuje tvorba základního koncepčního dokumentu Královéhradeckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

21. 5. 2010

Finalizace příprav Regionálního inovačního fondu

Orgány kraje v současné době projednávají dokumenty potřebné ke zřízení a spuštění fondu, který bude zřízen za účelem soustřeďování finančních prostředků předurčených k úhradě výdajů souvisejících s podporou projektů a činností směřující k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na území Královéhradeckého kraje.

Celý článek

24. 3. 2010

Závěrečná konference projektu „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“

Dne 30. března 2010 se v hotelu Grand Hradec Králové uskutečnila závěrečná konference k projektu „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“, kterou navštívilo na 50 účastníků. Úvodního slova se ujal náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, pan Helmut Dohnálek.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

6. 10. 2009

Páté setkání Rady pro výzkum

Dne 1. října 2009 se konalo v Regiocentru Nový pivovar páté setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání bylo opět stejně jako předešlé koncipováno jako pracovní a to nad Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Michal Pultar

Celý článek

29. 6. 2009

Jednání pracovních skupin

V průběhu května a června 2009 proběhla dvě jednání čtyř pracovních skupin v souvislosti s procesem tvorby Regionální inovační strategie. Pracovní skupiny měly za úkol vytvořit náplň priorit strategie, které byly stanoveny Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a vybrat stěžejní aktivity, které by mohly být realizovány v rámci prvního akčního plánu.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

17. 4. 2009

Čtvrté setkání RVVI

Dne 24. března 2009 se konalo v Regiocentru Nový pivovar čtvrté setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání bylo koncipováno zejména jako pracovní nad Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

27. 11. 2008

Třetí setkání RVVI

Dne 13. října 2008 se konalo v Regiocentru Nový pivovar třetí setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání proběhlo nad tématikou campusů a navazujících výzkumných aktivit v Hradci Králové.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

10. 10. 2008

Výsledky průzkumu k Regionální inovační strategii

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

12. 5. 2008

Druhé setkání Rady pro výzkum

Dne 29. dubna se konalo v Regiocentru Nový pivovar druhé setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání mělo dva základní okruhy témat. Jednak informovat RVVI o pokroku v přípravě Regionální inovační strategie (dále "RIS") a také prezentace projektů, které by mohly na RIS navazovat.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

20. 3. 2008

Mapování inovačního potenciálu v kraji

Od poloviny března probíhá mapování inovačního potenciálu v regionu. Podnikatelské subjekty, vzdělávací a výzkumné instituce mají právě v této fázi možnost zapojit se do procesu tvorby strategie sdělením svých názorů, námětů a potřeb v oblasti inovací. Průzkum pomůže lepšímu zacílení strategie. Výsledky šetření budou následně zpracovány do databáze firem a dalších subjektů s aktivním přístupem k inovacím. Zástupci těchto subjektů budou mít další možnost zapojit se a zúčastnit se jednání pracovních skupin, na kterých se krajský dokument bude tvořit.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

15. 2. 2008

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

Dne 12. února 2008 proběhlo jednání pracovní skupiny k tvorbě Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

23. 1. 2008

Ustavující setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

Dne 18. prosince 2007, proběhlo ustavující setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále „RVVI“).

Publikoval: Malínská Monika

Celý článek