Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeVýzkum, vývoj, inovace

Výzkum, vývoj, inovace

28. 3. 2017

Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje

Dotační program Královéhradeckého kraje pro podporu oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V dotačním programu se budou poskytovat účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru2 strategické intervence, která je v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj

Publikoval: Pavel Šubrt

Celý článek

27. 3. 2017

Registrace nových projektových záměrů do Akčního plánu ke krajské RIS3 strategii

Zaregistrujte svůj projektový záměr do Akčního plánu krajské RIS3 strategii. Rozvíjejte výzkumné a inovační prostředí Královéhradeckého kraje i Vy!

Publikoval: Pavel Šubrt

Celý článek

5. 8. 2016

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

Projekt je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie Královéhradeckého kraje, která určuje prioritní obory a cíle kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Projekt přispěje k naplňování těchto cílů, kterými jsou zvyšování inovační výkonnosti firem, propojovaní akademické a firemní sféry, orientace výzkumu na aplikace, rozvoji lidských zdrojů tak, aby lépe odpovídaly požadavkům trhu práce a propagace regionu a jeho klíčových hráčů.

Publikoval: Iva Skalská

Celý článek

26. 8. 2014

Vicepremiér Bělobrádek jednal se členy RVVI Královéhradeckého kraje

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se v pondělí 25. srpna 2014 setkal se členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI KK).

Publikoval: Michal Friček

Celý článek

Vicepremiér Bělobrádek jednal se členy RVVI Královéhradeckého kraje

14. 5. 2014

RIS3 Strategie inteligentní specializace

RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace – z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) je nově vznikající strategický dokument, jehož existence je jednou z ex-ante kondicionalit (tj. nutných předběžných podmínek) pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací v období 2014-2020.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

20. 12. 2013

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9. prosince 2013 schválilo svým usnesením č. ZK 11/603/2013 Komplexní studii progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

20. 12. 2013

1. Fórum investic, rozvoje a inovací - tisková zpráva

Ve středu 11. prosince 2013 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu uskutečnilo 1. Fórum investic, rozvoje a inovací jako závěrečná konference projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01121). Na pořádání konference se podílelo Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem, statutárním městem Hradec Králové, Univerzitou Hradec Králové a Technologickým centrem Hradec Králové.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

1. Fórum investic, rozvoje a inovací

2. 12. 2013

Průzkum podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji

Centrum investic, rozvoje a inovací se jako rozvojová agentura Královéhradeckého kraje dlouhodobě zabývá komplexním rozvojem krajského výzkumného a inovačního systému.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

20. 11. 2013

1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji

jako závěrečná konference projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01121)

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

26. 3. 2013

Platforma inovací, investic a rozvoje Královéhradeckého kraje

Dne 6. března 2013 se v zasedací místnosti Magistrátu města Hradce Králové uskutečnilo jednání na téma „Koordinace přílivu investorů a investic do města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje“.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

foto z jednání

30. 10. 2012

Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci

Královéhradecký kraj ve spolupráci se společností Česká inovace, Městem Hradec Králové, Technologickým centrem Hradec Králové a CENTREM EP, regionální rozvojovou agenturou, uspořádal dne 18.10.2012 konferenci s názvem Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci.

Publikoval: Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Celý článek

22. 10. 2012

Výsledky veřejné soutěže - Inovační vouchery 2011

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011 – SKHK201200002

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

23. 11. 2011

Vyhlášení veřejné soutěže - Inovační vouchery 2011

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

29. 9. 2011

Projekt Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj realizuje aktivity rozšiřující a prohlubující Regionální inovační strategii.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

4. 3. 2011

Projekt ERA-NET CROSSTEXNET

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

19. 11. 2010

Výsledky veřejné soutěže - Inovační vouchery 2010

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

9. 9. 2010

Průběžné resumé veřejné soutěže RIF - Inovační vouchery 2010

Veřejná soutěž Inovační vouchery 2010 byla ukončena 20. 8. 2010 a celkem bylo podáno 11 projektových žádostí, jejichž finanční objem beze zbytku vyčerpal alokaci soutěže.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

14. 7. 2010

Vyhlášení veřejné soutěže - Inovační vouchery 2010

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

12. 7. 2010

Regionální inovační fond schválen orgány kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/1007/2010 Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje (dále „RIF“).

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

12. 7. 2010

Regionální inovační strategie schválena orgány kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. Června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/973/2010 Regionální inovační strategii. Tímto finálním krokem se završuje tvorba základního koncepčního dokumentu Královéhradeckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek

21. 5. 2010

Finalizace příprav Regionálního inovačního fondu

Orgány kraje v současné době projednávají dokumenty potřebné ke zřízení a spuštění fondu, který bude zřízen za účelem soustřeďování finančních prostředků předurčených k úhradě výdajů souvisejících s podporou projektů a činností směřující k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na území Královéhradeckého kraje.

Celý článek

24. 3. 2010

Závěrečná konference projektu „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“

Dne 30. března 2010 se v hotelu Grand Hradec Králové uskutečnila závěrečná konference k projektu „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“, kterou navštívilo na 50 účastníků. Úvodního slova se ujal náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, pan Helmut Dohnálek.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

6. 10. 2009

Páté setkání Rady pro výzkum

Dne 1. října 2009 se konalo v Regiocentru Nový pivovar páté setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání bylo opět stejně jako předešlé koncipováno jako pracovní a to nad Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Michal Pultar

Celý článek

29. 6. 2009

Jednání pracovních skupin

V průběhu května a června 2009 proběhla dvě jednání čtyř pracovních skupin v souvislosti s procesem tvorby Regionální inovační strategie. Pracovní skupiny měly za úkol vytvořit náplň priorit strategie, které byly stanoveny Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a vybrat stěžejní aktivity, které by mohly být realizovány v rámci prvního akčního plánu.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

17. 4. 2009

Čtvrté setkání RVVI

Dne 24. března 2009 se konalo v Regiocentru Nový pivovar čtvrté setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání bylo koncipováno zejména jako pracovní nad Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

27. 11. 2008

Třetí setkání RVVI

Dne 13. října 2008 se konalo v Regiocentru Nový pivovar třetí setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání proběhlo nad tématikou campusů a navazujících výzkumných aktivit v Hradci Králové.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

10. 10. 2008

Výsledky průzkumu k Regionální inovační strategii

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

12. 5. 2008

Druhé setkání Rady pro výzkum

Dne 29. dubna se konalo v Regiocentru Nový pivovar druhé setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání mělo dva základní okruhy témat. Jednak informovat RVVI o pokroku v přípravě Regionální inovační strategie (dále "RIS") a také prezentace projektů, které by mohly na RIS navazovat.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

20. 3. 2008

Mapování inovačního potenciálu v kraji

Od poloviny března probíhá mapování inovačního potenciálu v regionu. Podnikatelské subjekty, vzdělávací a výzkumné instituce mají právě v této fázi možnost zapojit se do procesu tvorby strategie sdělením svých názorů, námětů a potřeb v oblasti inovací. Průzkum pomůže lepšímu zacílení strategie. Výsledky šetření budou následně zpracovány do databáze firem a dalších subjektů s aktivním přístupem k inovacím. Zástupci těchto subjektů budou mít další možnost zapojit se a zúčastnit se jednání pracovních skupin, na kterých se krajský dokument bude tvořit.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

15. 2. 2008

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

Dne 12. února 2008 proběhlo jednání pracovní skupiny k tvorbě Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Monika Malínská

Celý článek

23. 1. 2008

Ustavující setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

Dne 18. prosince 2007, proběhlo ustavující setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále „RVVI“).

Publikoval: Malínská Monika

Celý článek