Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadRegionální rozvoj

Regionální rozvoj

16. 6. 2016

ŠKOLENÍ K NOVÉMU ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Dne 8. 6. se v Hradci Králové uskutečnilo školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

8. 6. 2016

POZVÁNKA NA 3. ROČNÍK REGIONÁLNÍCH SETKÁNÍ

Regionální stálá konference KHK ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Centrem investic, rozvoje a inovací a Krajskou sítí MAS si Vás dovolují pozvat na již 3. ročník regionálních workshopů na téma „Dotační možnosti pro obce a města ze zdrojů Evropské unie a Královéhradeckého kraje“.

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

3. 6. 2016

INSPIRE, Copernicus, místní agenda 21 a hodnocení životního prostředí - výstupy ze semináře

Dne 30. 5. 2016 se v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnil seminář k problematice INSPIRE, Copernicus, místní agenda 21 a hodnocení životního prostředí. Seminář pořádala CENIA, Česká informační agentura životního prostředí pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

23. 5. 2016

SEMINÁŘ K EET - ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

se uskuteční 15. června 2016 od 9.00 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Celý článek

5. 5. 2016

ŠKOLENÍ K NOVÉMU ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s MMR ČR pořádá dne 8. 6. 2016 v Hradci Králové školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

5. 5. 2016

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pod záštitou Ministerstva životního prostředí, pořádá na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 30. 5. 2016 informační seminář

Celý článek

3. 4. 2013

Veletrh URBIS INVEST 2013

Královéhradecký kraj se již po několikáté představí v Brně na veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech (23.-27.duben 2013), který umožňuje prezentaci krajům, regionům, městům, obcím a dalším subjektům, kteří zde pravidelně představují investiční příležitosti, regionální inovační strategie, rozvojové plány, komerční nemovitosti a aktuální podpory podnikání.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

29. 4. 2010

Energetika

Aktiv pro starosty Královéhradeckého kraje na téma: „Energetika v Královéhradeckém kraji“

(Viz přílohy na konci stránky)
Jedním z rozvojových koncepčních dokumentů Královéhradeckého kraje je rovněž materiál týkající se oblasti energetiky. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje byla dne 25. března 2004 usnesením číslo 26/813/2004 schválena Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje (dále jen „ÚEK“) a následně dne 3. listopadu 2005 usnesením číslo 8/436/2005 její Akční plán.

Publikoval: Pavel Mucha

Celý článek

19. 4. 2010

Radonový program

Vláda ČR usnesení č. 538 z 31. května 1999 schválila „Radonový program“. Program stanovený na období do roku 2009 řešil nejenom různé výzkumné úkoly, ale byl zaměřen rovněž na oblast preventivních opatření. Jejichž cílem bylo omezení výskytu radonu u nově realizovaných stavem a současně vyhledat objekty se zvýšeným nebo vysokým rizikem ozáření z radonu ve stávajících objektech, včetně zajištění informování veřejnosti o uvedené problematice. Svoji nezastupitelnou úlohy zde pak mají nejenom příslušné obce a rovněž krajský úřad.

Publikoval: Pavel Mucha

Celý článek