Regionální rozvoj - aktuální informace

23.9.2020

Workshop Cirkulární ekonomika pro města a obce Královéhradecka

Workshop se bude konat 1. října 2020 od 13:00 hod. ONLINE.

S možnostmi zavádění prvků cirkulární ekonomiky a jejími výhodami pro rozvoj obce Vás seznámí přední odborníci v oboru, konkrétní řešení Vám pomohou najít firmy zabývající se cirkulární ekonomikou. S vlastními zkušenostmi, projekty a příklady dobré praxe Vás seznámí obce z Královéhradeckého kraje. Smysl cirkulárního veřejného zadávání Vám vysvětlí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.

21.1.2020

Soutěž "Buďte inspirací"

Přihlaste se do soutěže o nejinspirativnější projekt Královéhradeckého kraje a „Buďte inspirací“.

14.5.2019

Přehled dotačních možností pro obce

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj.

15.4.2019

Dotace pro místní části měst - seminář

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu venkovských osad, které nejsou samostatnými obcemi a patří pod města od 3 do 10 tisíc obyvatel. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 24.4.2019 do 13.5.2019. Dotační program bude představen na semináři, který se uskuteční v úterý 16.4. od 11 hodin v budově KÚ, v jednacím sálu zastupitelstva kraje (Jana Letzela).

29.11.2018

Dotace pro venkovské prodejny - seminář

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu zachování provozu prodejen na venkově. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 3.12.2018 do 7.1.2019. Dotační program bude představen na semináři, který se uskuteční v pátek 7.12. od 10 do 12 hodin v budově KÚ, zasedací místnost P1.906 (Albrechta z Valdštejna).

29.11.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje národní dotace na na podporu rozvoje obcí a měst

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli Kromě dotačních programů, jejichž důležitost prověřil čas, ministerstvo přichází i s mnoha novinkami. Obce do tisíce obyvatel mohou například nově žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Nově mohou o dotace žádat i obce do deseti tisíc obyvatel, a to na obnovu místních komunikací a na obnovu sportovní infrastruktury, a obce nad deset tisíc obyvatel, vyjma statutárních měst, na obnovu místních komunikací. Připraveny jsou celkově dvě miliardy korun.

9.11.2018

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE NA ROK 2019 - pozvánka na seminář

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z řad obcí a měst.

Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci poskytovatelů dotací.

Seminář se koná 5.12.2018 v Tereziánském dvoře v Hradci Králové.

5.9.2018

Příležitosti pro region

5. ročník konference Příležitosti pro region, tentokrát s podtitulem Jaký je a bude náš venkov?

7.5.2018

Workshopy na téma „Rozvoj obcí a regionů“

Regionální stálá konference ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a regionální rozvojovou agenturou CIRI si dovolují pozvat zástupce obcí a regionální partnery na již 5. ročník workshopů na téma „Rozvoj obcí a regionů“.