Krajské dotační programy pro rok 2020 - sociální oblast

2.6.2020

Parametry výpočtu vyrovnávací platby a dotačního řízení. Kalkulačka vyrovnávací platby

Vysvětlení postupů výpočtů vyrovnávací platby a stanovení výše dotací. Přiložena i kalkulačka vyrovnávací platby. Pomocí této kalkulačky je možné spočítat si náklady, výnosy a vypočtenou vyrovnávací platbu pro konkrétní službu. Tyto hodnoty slouží jako srovnávací hodnoty při rozhodovacích procesech financování sociálních služeb. Do výpočtu vstupují jednicové - referenční hodnoty vypočtené pro daný rok, kapacity a počty pracovníků.

27.1.2020

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2020

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 27. 1. 2020 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020.

9.12.2019

Dotace na podporu sociálních služeb v roce 2019

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 9. 12. 2019 úpravu výše dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019 a dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z nerozdělené rezervy v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2019.

9.10.2019

Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu MPSV na podporu sociálních služeb v roce 2020

Zastupitelstvo kraje schválilo Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020