Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální prevenceProtidrogová politika

Protidrogová politika

14. 12. 2016

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 5. 12. 2016 vzalo na vědomí Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021. Oblasti, kterých se Strategie 2017 - 2021 dotýká, jsou tři. Jedná se o oblast prevence kriminality, oblast protidrogové politiky (adiktologie) a oblast sociálně vyloučených lokalit, resp. se zaměřuje na zmírňování sociálního vyloučení osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Vycházíme z předpokladu, že tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity by měly být ve vzájemné interakci.

Publikoval: Mgr.Monika Honzíková, Mgr. Martina Smudková

Celý článek

23. 9. 2016

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) byla zveřejněna na níže uvedené internetové adrese v roce 2015.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

1. 7. 2016

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2015.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2015 je již volně ke stažení.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

3. 6. 2016

Analýza drogové problematiky-Broumov

V roce 2015 byla jako součást realizace projektu OP LZZ provedena Analýza drogové problematiky – Broumov, kterou realizoval RIAPS Trutnov.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

6. 11. 2015

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014

Jako v každém roce, tak i v roce 2015 byla zpracována Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2014.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

14. 4. 2014

Nejvyšší soud vydal stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů

Nejvyšší soud vydal stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 trestního zákoníku).

Publikoval: Mgr. Zuzana Machová

Celý článek

5. 2. 2014

Na Trutnovsku je dominantní pervitin

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

26. 9. 2013

Rozhodnutí Ústavního soudu otevírá nové možnosti trestněprávní regulace drog v ČR

Tisková zpráva národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila ze dne 1. 8. 2013.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

18. 10. 2012

V Hradci Králové proběhla konference věnovaná problematice užívání návykových látek u dětí

Více než osmdesát účastníků z řad škol i školských zařízení, neziskových organizací a dalších subjektů se v pondělí 15. října 2012 sešlo v prostorách Krajského úřadu k příležitosti konání konference na téma „Dítě a droga“.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

19. 9. 2012

Methanol – systém včasného varování

V souvislosti s aktuální sérií otrav metanolem a vyhlášené obecné prohibici by sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky chtěl touto cestou požádat o spolupráci nejen adiktologické služby, jejichž primární cílovou skupinou jsou uživatelé alkoholu, ale také služby, které jsou primárně zaměřeny na uživatele nealkoholových drog, ale mezi svými klienty mohou mít problémové uživatele alkoholu.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek