Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální prevenceProtidrogová politika

Protidrogová politika

14. 6. 2018

Výroční zpráva o stavu protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2017.

Dokument Výroční zpráva o stavu protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2017, který každoročně za spolupráce ostatních složek a institucí vzniká na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je již volně ke stažení.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

14. 12. 2016

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 5. 12. 2016 vzalo na vědomí Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021. Oblasti, kterých se Strategie 2017 - 2021 dotýká, jsou tři. Jedná se o oblast prevence kriminality, oblast protidrogové politiky (adiktologie) a oblast sociálně vyloučených lokalit, resp. se zaměřuje na zmírňování sociálního vyloučení osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Vycházíme z předpokladu, že tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity by měly být ve vzájemné interakci.

Publikoval: Mgr.Monika Honzíková, Mgr. Martina Smudková

Celý článek

23. 9. 2016

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) byla zveřejněna na níže uvedené internetové adrese v roce 2015.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

1. 7. 2016

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2015.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2015 je již volně ke stažení.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

3. 6. 2016

Analýza drogové problematiky-Broumov

V roce 2015 byla jako součást realizace projektu OP LZZ provedena Analýza drogové problematiky – Broumov, kterou realizoval RIAPS Trutnov.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

6. 11. 2015

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014

Jako v každém roce, tak i v roce 2015 byla zpracována Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2014.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

14. 4. 2014

Nejvyšší soud vydal stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů

Nejvyšší soud vydal stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 trestního zákoníku).

Publikoval: Mgr. Zuzana Machová

Celý článek

5. 2. 2014

Na Trutnovsku je dominantní pervitin

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

26. 9. 2013

Rozhodnutí Ústavního soudu otevírá nové možnosti trestněprávní regulace drog v ČR

Tisková zpráva národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila ze dne 1. 8. 2013.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

18. 10. 2012

V Hradci Králové proběhla konference věnovaná problematice užívání návykových látek u dětí

Více než osmdesát účastníků z řad škol i školských zařízení, neziskových organizací a dalších subjektů se v pondělí 15. října 2012 sešlo v prostorách Krajského úřadu k příležitosti konání konference na téma „Dítě a droga“.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek