Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální prevenceProtidrogová politika

Protidrogová politika

6.11.2015

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014

Jako v každém roce, tak i v roce 2015 byla zpracována Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2014.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

14.4.2014

Nejvyšší soud vydal stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů

Nejvyšší soud vydal stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 trestního zákoníku).

Publikoval: Mgr. Zuzana Machová

Celý článek

5.2.2014

Na Trutnovsku je dominantní pervitin

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

26.9.2013

Rozhodnutí Ústavního soudu otevírá nové možnosti trestněprávní regulace drog v ČR

Tisková zpráva národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila ze dne 1. 8. 2013.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

18.10.2012

V Hradci Králové proběhla konference věnovaná problematice užívání návykových látek u dětí

Více než osmdesát účastníků z řad škol i školských zařízení, neziskových organizací a dalších subjektů se v pondělí 15. října 2012 sešlo v prostorách Krajského úřadu k příležitosti konání konference na téma „Dítě a droga“.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

19.9.2012

Methanol – systém včasného varování

V souvislosti s aktuální sérií otrav metanolem a vyhlášené obecné prohibici by sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky chtěl touto cestou požádat o spolupráci nejen adiktologické služby, jejichž primární cílovou skupinou jsou uživatelé alkoholu, ale také služby, které jsou primárně zaměřeny na uživatele nealkoholových drog, ale mezi svými klienty mohou mít problémové uživatele alkoholu.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

20.12.2011

Uživatelé drog jako klienti lékáren

Uživatel drog v lékárně nemusí nutně znamenat riziko. Ne každý závislý přichází do lékárny s úmyslem krást nebo nakupovat léky s obsahem pseudoefedrinu ve velkém. V každém případě se vyplatí, aby byl personál dobře připraven na kontakt s touto specifickou klientelou a uměl v případě potřeby nejen adekvátně reagovat, ale také kvalifikovaně poradit a odkázat na službu, která může závislému pomoci. Jak se ukazuje, zájem o tuto problematiku se u lékárenského personálu zvyšuje. Jednou z možností, jak načerpat zkušenosti a informace, je spolupráce s organizacemi, které se drogovou problematikou zabývají. První zkušenosti již sbírají některé z královéhradeckých lékáren, které začaly své poznatky sdílet a zahájily spolupráci s občanským sdružením Laxus.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

22.7.2011

Monitoring lékáren v Královéhradeckém kraji ve vztahu k možnostem jejich zapojení do systému služeb pro injekční uživatele drog

Občanské sdružení Laxus realizovalo v letech 2010, 2011 i 2012 v Královéhradeckém kraji monitoring lékáren, s cílem zjistit možnosti jejich zapojení do systému služeb pro injekční uživatele drog.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

12.5.2011

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011 – 2015

Povinnost krajů zpracovat v samostatné působnosti a ve spolupráci se státními orgány i s orgány obcí strategii protidrogové politiky je uložena v § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

29.5.2008

Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky v kraji, koncepčních opatřeních, spolupráci s obcemi, finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky, charakteristice drogové scény, síti služeb pro uživatele drog a aktivitách realizovaných kraji v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, analýzy, rozvojové projekty apod.).

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek