Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyKrajské dotace pro rok 2018Sociální oblast

Sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2018


22. 6. 2018

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit 2018

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 18. 6. 2018 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

20. 6. 2018

Vyhlášení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraj

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

20. 6. 2018

Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 na podporu sociálních služeb

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

24. 4. 2018

Formuláře žádosti k Dotačnímu programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktiv

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 27. dubna 2018 a nejpozději 9. května 2018 včetně. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

27. 3. 2018

Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK pro rok 2018

Dne 26. 3. 2018 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

31. 1. 2018

Výsledek dotačního řízení MPSV 2018

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 29. 1. 2018 výsledky dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

12. 9. 2017

Vyhlášení dotačního programu pro rok 2018

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dne 11.9.2017 dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek