Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastRozvoj sociálních služebTransformace pobytových sociálních služeb

Transformace pobytových sociálních služeb

17. 3. 2017

Pokračování transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

V návaznosti na schválenou Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním činí Královéhradecký kraj a jednotliví poskytovatelé sociálních služeb další kroky k tomu, aby lidé s postižením či duševním onemocněním mohli žít běžným způsobem života a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

10. 2. 2016

Královéhradecký kraj schválil strategii pro zvýšení dostupnosti komunitních služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. ZK/26/1813/2016 ze dne 1. 2. 2016 Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

10. 2. 2016

Rok 2015 – dokončení prvních investičních projektů

V roce 2015 byla úspěšně dokončena realizace prvních transformačních projektů v Královéhradeckém kraji, podpořených v rámci Integrovaného operačního programu.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

/images/publicita_EU_MPSV_KHK_bar.png

19. 12. 2014

Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu a Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny

V listopadu 2013 se k zařízením připravujícím se na změnu způsobu poskytování služeb připojily další dvě příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, Domov na Stříbrném vrchu a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

6. 5. 2013

Investiční podpora transformace sociálních služeb – realizace investičních projektů

Zde naleznete informace o realizovaných investičních projektech podporujících v Královéhradeckém kraji přechod od ústavního ke komunitnímu poskytování sociálních služeb.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

27. 6. 2012

Rok 2012: příprava investičních projektů

Rok 2012 je rokem přípravy projektových žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy Integrovaného operačního programu pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivitu 3.1a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

16. 11. 2011

Rok 2011: příprava transformačních plánů a investičních projektů

Rok 2011 je rokem intenzivní přípravy transformačních plánů a jednotlivých investičních projektů.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

30. 9. 2010

Rok 2010: Vyhodnocování potřeb, analyzování zdrojů a hledání optimálních řešení

Rok 2010 je z hlediska přípravy transformace vybraných pobytových sociálních služeb zlomový. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje realizaci podpůrného neinvestičního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. Vybraná zařízení ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje realizují přípravnou část transformačního procesu.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

30. 9. 2010

Rok 2009: Přehodnocení zařízení zřizovaných Královéhradeckým kraje vybraných pro financování v rámci Integrovaného operačního programu

Nejvýznamnějšími počiny v roce 2009 bylo vyhlášení výzvy k předkládání investičních projektů v rámci Integrovaného operačního programu a přijetí rozhodnutí o změně zařízení vybraných pro transformaci. Na místo Ústavu sociální péče v Chotělicích byl vybrán zařazení Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

30. 9. 2010

Období let 2007 – 2008: Rozhodnutí kraje o využití investičních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu

V roce 2007 v závislosti na možnostech dalšího programového období rozhodl Královéhradecký kraj o budoucím využití prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a zapojení vybraných zřizovaných organizací do aktivity a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Integrovaného operačního programu.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek