Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastRozvoj sociálních služebTransformace pobytových sociálních služeb

Transformace pobytových sociálních služeb

11. 7. 2018

Pokračování transformace a zvyšování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji v letech 2017 a 2018

V souladu se schválenými strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti pokračuje Královéhradecký kraj a jednotliví poskytovatelé sociálních služeb v krocích, které přispějí k tomu, aby lidé s postižením či duševním onemocněním mohli žít běžným způsobem života a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

11. 7. 2018

Filmový dokument Změna je život se představil na pražském filmovém festivalu

Dokument Změna je život, jehož slavnostní premiéra se uskutečnila dne 3. 5. 2017, byl v aktualizované verzi představen na 12. ročníku MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL (MPPFF 2018), který se uskutečnil ve dnech 8. a 9. 6. 2018 v Praze.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

17. 3. 2017

Pokračování transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

V návaznosti na schválenou Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním činí Královéhradecký kraj a jednotliví poskytovatelé sociálních služeb další kroky k tomu, aby lidé s postižením či duševním onemocněním mohli žít běžným způsobem života a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

10. 2. 2016

Královéhradecký kraj schválil strategii pro zvýšení dostupnosti komunitních služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. ZK/26/1813/2016 ze dne 1. 2. 2016 Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

10. 2. 2016

Rok 2015 – dokončení prvních investičních projektů

V roce 2015 byla úspěšně dokončena realizace prvních transformačních projektů v Královéhradeckém kraji, podpořených v rámci Integrovaného operačního programu.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

/images/publicita_EU_MPSV_KHK_bar.png

19. 12. 2014

Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu a Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny

V listopadu 2013 se k zařízením připravujícím se na změnu způsobu poskytování služeb připojily další dvě příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, Domov na Stříbrném vrchu a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

6. 5. 2013

Investiční podpora transformace sociálních služeb – realizace investičních projektů

Zde naleznete informace o realizovaných investičních projektech podporujících v Královéhradeckém kraji přechod od ústavního ke komunitnímu poskytování sociálních služeb.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

27. 6. 2012

Rok 2012: příprava investičních projektů

Rok 2012 je rokem přípravy projektových žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy Integrovaného operačního programu pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivitu 3.1a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

16. 11. 2011

Rok 2011: příprava transformačních plánů a investičních projektů

Rok 2011 je rokem intenzivní přípravy transformačních plánů a jednotlivých investičních projektů.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

30. 9. 2010

Rok 2010: Vyhodnocování potřeb, analyzování zdrojů a hledání optimálních řešení

Rok 2010 je z hlediska přípravy transformace vybraných pobytových sociálních služeb zlomový. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje realizaci podpůrného neinvestičního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. Vybraná zařízení ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje realizují přípravnou část transformačního procesu.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek