Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu a Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny

19. 12. 2014 Autor: Jana Fiedlerová

V listopadu 2013 se k zařízením připravujícím se na změnu způsobu poskytování služeb připojily další dvě příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, Domov na Stříbrném vrchu a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

V rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR realizují poskytovatelé nezbytné přípravné kroky:

  • vytvářejí metodiku procesu transformace,

  • zpracovávají vstupní analýzy (analýzu individuálních potřeb uživatelů, analýzy zdrojů v oblasti personální, finanční, materiálně technické a analýzu návazných služeb),

  • revidují a aktualizují vnitřní dokumentaci,

  • zpracovávají transformační plány,

  • připravují a vzdělávají zaměstnance (workshopy, akreditované vzdělávání)

  • revidují a aktualizují proces individuálního plánování,

a posilují spolupráci s relevantními klíčovými aktéry (poskytovatelé návazných služeb, zadavatelé, opatrovníci atd.) s cílem vybudovat základy přirozené komunitní sítě zainteresovaných stran podílejících se na transformaci.

Informace o projektech obou organizací jsou dostupné na jejich webových stránkách:

  • Domov Na Stříbrném vrchu, Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/87.00029): http://www.uspro.cz/  

  • Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Příprava transformace ÚSP Kvasiny(reg. č. CZ.1.04/3.1.03/87.00030): http://www.uspkvasiny.cz/