Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava Silniční doprava

Silniční doprava

2. 7. 2018

Autoškoly - zkouška k získání profesního učitele výuky a výcviku

Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou zdravotnické přípravy, v autoškole mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení, o jehož vydání rozhoduje krajský úřad.

Publikoval: Jana Šafářová

Celý článek

2. 7. 2018

Autoškoly - provozování školícího střediska

Školící střediska slouží ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů formou vstupního a pravidelných školení.

Publikoval: Jana Šafářová

Celý článek

25. 6. 2018

Finanční způsobilost

Finanční způsobilost je schopnost podniku dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnik prokáže, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používání jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

Publikoval: Jana Šafářová

Celý článek

24. 6. 2018

Odborná způsobilost

Publikoval: Jana Šafářová

Celý článek

22. 6. 2018

Eurolicence

Provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly lze pouze na základě licence Společenství (dále jen „Eurolicence"), která se vydává dle zákona č. 111/1994 Sb. zákona o silniční dopravě a přímo použitelným předpisem Evropské Unie.

Publikoval: Jana Šafářová

Celý článek

21. 6. 2018

Stanice technické kontroly

Stanice technické kontroly (dále jen „STK") je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozidel.

Publikoval: Jana Šafářová

Celý článek

18. 6. 2018

Výjimky z omezení jízdy

Na základě žádosti lze udělit výjimky z omezení jízdy některých vozidel, které jsou stanoveny v zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací.

Publikoval: Jana Šafářová

Celý článek