Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceKontroly

Kontroly

29. 3. 2017

Informace o výsledcích ostatních kontrol prováděných KÚ KHK v roce 2016

V souladu s ust. § 26 zákona č. 255 /2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) se zveřejňuje „Informace o výsledcích finančních kontrol a kontrol dle specifických zákonů prováděných KÚ KHK v roce 2016

Publikoval: Miroslava Hlavová

Celý článek

22. 11. 2016

Plán kontrol obcí na kontrolní období let 2017-2019

Plán vytipovaných kontrol na následující kontrolní období let 2017-2019 (kontroly výkonu přenesené působnosti obcí u ORP a obcí s pověřeným úřadem)

Celý článek