Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

12.2.2016

Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí

Krajský úřad vydává závazná stanoviska a rozhodnutí k řízením podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro vyjmenované zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Bez těchto závazných stanovisek a rozhodnutí nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.

Publikoval: Pavlína Brátová, Eva Jarošová

Celý článek

12.2.2016

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek

12.2.2016

Návod na vyplnění údajů SPE a ISPOP v roce 2016

Publikoval: Pavlína Brátová

Celý článek

8.2.2016

Seznam informací - žádosti

podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek

7.1.2016

Návrh plánu péče o PP U Glorietu

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku U Glorietu, ležící v katastrálním území Týniště nad Orlicí.

Publikoval: Helena Zapletalová

Celý článek

7.1.2016

Návrh plánu péče o PR U Houkvice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci U Houkvice, ležící v katastrálním území Petrovice nad Orlicí.

Publikoval: Helena Zapletalová

Celý článek

7.1.2016

Návrh plánu péče o PR Skalecký háj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Skalecký háj, ležící v katastrálním území Podbřezí.

Publikoval: Helena Zapletalová

Celý článek

27.10.2015

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Hřídelecká hůra na období 2016 - 2025

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Hřídelecká hůra, ležící v katastrálním území Hřídelec.

Publikoval: Ivana Bartošová

Celý článek

5.10.2015

Návrh na zrušení zvláště chráněného území, přírodní památky Rybník Spáleniště

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ust. § 45 zákona oznamuje návrh na zrušení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma v souladu s ust. § 40 zákona a možnost seznámit se s návrhem na zrušení zvláště chráněného území – přírodní památky Rybník Spáleniště.

Publikoval: Tomáš Nosek

Celý článek

24.2.2015

Návrh plánu péče o PP Roudnička a Datlík

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Roudnička a Datlík, ležící v katastrálním území Kluky, Roudnička a Třebeš.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek