Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

18.12.2014

Zveřejnění dokumentace o vlivech záměru "Linka mechanicko - fyzikální úpravy odpadů, Lhota za Červeným Kostelcem" na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o dokumentaci záměru "Linka mechanicko - fyzikální úpravy odpadů, Lhota za Červeným Kostelcem"; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

18.12.2014

SEA k návrhu územního plánu Studnice

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Studnice; podle § 10 g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

18.12.2014

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 07.01.2015

Celý článek

18.12.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“ zařazeného v kategorii II, bod 10.1 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 02.01.2015

Celý článek

18.12.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření galvanické zinkovací linky GALJEVA s.r.o.“ zařazeného v kategorii II

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření galvanické zinkovací linky GALJEVA s.r.o.“ zařazeného v kategorii II, bod 4.2 a bod 10.4 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 02.01.2015

Celý článek

18.12.2014

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Rozšíření skladů kapalného hnojiva DAM, k.ú. Sobotka

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 07.01.2015

Celý článek

17.12.2014

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín - Turnov“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín - Turnov“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 01.01.2015

Celý článek

17.12.2014

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Obchodní centrum PENNY MARKET, Hradec Králové, Třebeš

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 06.01.2015

Celý článek

16.12.2014

Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení záměru: VÝROBNĚ SKLADOVACÍ HALA WAREHOUSE III, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 05.01.2015

Celý článek

9.12.2014

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření I/11 v úsecích Třebechovice pod Orebem – Petrovice a Petrovice – Týniště nad Orlicí“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření I/11 v úsecích Třebechovice pod Orebem – Petrovice a Petrovice – Týniště nad Orlicí“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 24.12.2014

Celý článek