Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

1.4.2015

SEA stanovisko k návrhu územního plánu Náchod

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Náchod; podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

31.3.2015

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Instalace zásobníku pentanu – navýšení skladovacích kapacit“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Instalace zásobníku pentanu – navýšení skladovacích kapacit“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 15.04.2015

Celý článek

31.3.2015

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů - výrobní areál Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 16.04.2015

Celý článek

30.3.2015

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výstavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Peci pod Sněžkou“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výstavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Peci pod Sněžkou“, který naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 13.04.2015

Celý článek

30.3.2015

Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení záměru: Lakovna na dílce do 6,5 tun

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 16.04.2015

Celý článek

27.3.2015

Závěr zjišťovacího řízení k oznámení záměru: Kvasiny hala M3 - Pěnové stabilní hasicí zařízení ve stáčecí stanici PHM

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 11.04.2015

Celý článek

26.3.2015

Zveřejnění informace o ZZŘ k záměru "JUTA 07 – Změna užívání objektu SO 31 - dostavba."

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

24.3.2015

Sdělení o ukončení posuzování záměru: Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti Hradecké služby, a.s.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 08.04.2015

Celý článek

19.3.2015

SEA stanovisko k návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lánov

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lánov; podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

17.3.2015

Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení záměru: Umístění linky pro nanášení zeolitové vrstvy do stávající haly společnosti KASTT, spol. s r.o.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 06.04.2015

Celý článek