Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

16.9.2014

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Publikoval: Aleš Váňa

Celý článek

15.9.2014

Zveřejnění informace o závěru zjišť. řízení k záměru: Vstřikovací lisy ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 30.09.2014

Celý článek

11.9.2014

SEA stanovisko k Návrhu územního plánu Rudník podle ust. § 52 stavebního zákona

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Rudníkn; podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

10.9.2014

Závěr zjišť. řízení k záměru: SN Žireč

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 25.09.2014

Celý článek

8.9.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření I/11 v úsecích Třebechovice pod Orebem – Petrovice a Petrovice – Týniště nad Orlicí“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření I/11 v úsecích Třebechovice pod Orebem – Petrovice a Petrovice – Týniště nad Orlicí“ zařazeného v kategorii II, bod 9.1 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 24.09.2014

Celý článek

3.9.2014

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Navýšení kapacity současného zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků (Radomír Končický, CH 00087)

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 23.09.2014

Celý článek

3.9.2014

Zveřejnění informace o stanovisku k záměru „Dobývací prostor Dolní Olešnice“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace o stanovisku k záměru „Dobývací prostor Dolní Olešnice" podle zákona.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

3.9.2014

Zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

2.9.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Librantický potok, Bukovina, suchá retenční nádrž“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Librantický potok, Bukovina, suchá retenční nádrž“ zařazeného v kategorii II, bod 1.7 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 17.09.2014

Celý článek

2.9.2014

Závěr zjišť. řízení k oznámení záměru: Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 17.09.2014

Celý článek