Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

27.1.2015

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje za roky 2005 -2013

Vyhodnocení plnění POH Královéhradeckého kraje je provedeno na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho účelem je zjištění stavu plnění cílů a opatření stanovených v plánu odpadového hospodářství za roky 2005-2013

Publikoval: Richard Veselý

Celý článek

27.1.2015

Ukončení posuzování záměru „Librantický potok, Bukovina, suchá retenční nádrž“

Sdělení o ukončení posuzování záměru „Librantický potok, Bukovina, suchá retenční nádrž“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 12.02.2015

Celý článek

26.1.2015

Zveřejnění informace o ZZŘ k záměru "Rozšíření sjezdovek Ski centrum Říčky v Orlických horách"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

26.1.2015

Zveřejnění informace o ZZŘ k záměru "Rychlostní silnice R35 Sadová - Plotiště SO 111: MÚK Sadová"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

26.1.2015

Zveřejnění posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku“ na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku“ na životní prostředí

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 10.02.2015

Celý článek

22.1.2015

Zveřejnění informačního listu záměru „Stavba spojení rychlostní silnice S-3 v úseku Legnica – Lubawka od km 67+650 ke státní hranici se silnicí R-11"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o informačním listu záměru "Stavba spojení rychlostní silnice S-3 v úseku Legnica – Lubawka od km 67+650 ke státní hranici se silnicí R-11 (česká strana)"; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona - mezistátní posuzování

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

22.1.2015

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Tábořiště v Bukovém údolí, Pec pod Sněžkou – autocamp, EKOcamp, wintercamp

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 11.02.2015

Celý článek

20.1.2015

Zveřejnění informace o ZZŘ k záměru "Výměna technologie vleku za lanovou dráhu zahrádky, včetě rekonstrukce č. p. 257, Pec pod Sněžkou"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

15.1.2015

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 30.01.2015

Celý článek

15.1.2015

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření galvanické zinkovací linky GALJEVA s.r.o.“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření galvanické zinkovací linky GALJEVA s.r.o.“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 30.01.2015

Celý článek