Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

19.11.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín - Turnov“ zařazeného v kategorii II, bod 9.2 přílohy č. 1 zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - zahájení zjišťovacího řízení záměru „Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín - Turnov“ zařazeného v kategorii II, bod 9.2 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 05.12.2014

Celý článek

18.11.2014

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rychlostní silnice R35 Sadová - Plotiště SO:111 MÚK Sadová“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

18.11.2014

Sdělení o ukončení posuzonání záměru: Navýšení kapacity současného zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků a vozidel s ukončenou životností

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 03.12.2014

Celý článek

13.11.2014

SEA stanovisko k návrhu územního plánu Hostinné

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Hostinné; podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

13.11.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření I/11 v úsecích Třebechovice pod Orebem – Petrovice a Petrovice – Týniště nad Orlicí“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření I/11 v úsecích Třebechovice pod Orebem – Petrovice a Petrovice – Týniště nad Orlicí“ zařazeného v kategorii II, bod 9.1 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 28.11.2014

Celý článek

11.11.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rodinný dům na p.p.č. 94/9, Pec pod Sněžkou“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rodinný dům na p.p.č. 94/9, Pec pod Sněžkou“, který naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 27.11.2014

Celý článek

7.11.2014

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 27.11.2014

Celý článek

16.9.2014

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Publikoval: Aleš Váňa

Celý článek

6.9.2014

Prevence závažných havárií podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Přehled zařízení zařazených do skupin A nebo B.

Publikoval: Aleš Váňa

Celý článek

27.8.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Naleptávání pryžových kroužků – Třebechovice pod Orebem"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Naleptávání pryžových kroužků – Třebechovice pod Orebem" zařazeného v kategorii II, bod 4.2 přílohy č. 1 zákona; zveřejnění dle ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona.

Publikoval: Richard Veselý

Zveřejněno do: 17.09.2014

Celý článek