Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

22.10.2014

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Golf club Grosshof – rozšíření golfového křiště v k.ú. Velká Ves u Broumova“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Golf club Grosshof – rozšíření golfového křiště v k.ú. Velká Ves u Broumova“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 07.11.2014

Celý článek

22.10.2014

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „LOGISTICKO VÝROBNÍ CENTRUM MPL LIPOVKA III. ETAPA“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „LOGISTICKO VÝROBNÍ CENTRUM MPL LIPOVKA III. ETAPA“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 07.11.2014

Celý článek

17.10.2014

Zveřejnění informace o návrhu koncepce "Plán odpadového hospodářství České republiky" včetně vyhodnocení vlivu na ŽP

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o návrhu koncepce "Plán odpadového hospodářství České republiky" podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

15.10.2014

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku“ na životní prostředí

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 31.10.2014

Celý článek

10.10.2014

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření sjezdovek SKI centrum Říčky v Orl. horách"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

8.10.2014

Pojezd vojenské techniky v PP Na Plachtě

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě – realizace managementového opatření „Mechanické narušování půdního povrchu vojenskou technikou“, sdělení orgánu ochrany přírody

Publikoval: Lenka Peterková

Zveřejněno do: 28.10.2014

Celý článek

8.10.2014

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER–GFK spol. s r.o., Lakovna II“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER–GFK spol. s r.o., Lakovna II“ na životní prostředí

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 23.10.2014

Celý článek

8.10.2014

Sdělení o ukončení posuzování záměru: Navýšení kapacity současného zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků a vozidel s ukončenou životností

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 23.10.2014

Celý článek

7.10.2014

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Golfové hřiště Prosečné

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 27.10.2014

Celý článek

16.9.2014

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Publikoval: Aleš Váňa

Celý článek