Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

2.9.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Librantický potok, Bukovina, suchá retenční nádrž“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Librantický potok, Bukovina, suchá retenční nádrž“ zařazeného v kategorii II, bod 1.7 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 17.09.2014

Celý článek

2.9.2014

Závěr zjišť. řízení k oznámení záměru: Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 17.09.2014

Celý článek

29.8.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041“ zařazeného v kategorii II, bod 9.1 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 15.09.2014

Celý článek

28.8.2014

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 12.09.2014

Celý článek

27.8.2014

Zveřejnění SEA stanoviska k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Kratonohy

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh změny č. 1 územního plánu obce Kratonohy; podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smylsu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

27.8.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Naleptávání pryžových kroužků – Třebechovice pod Orebem"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Naleptávání pryžových kroužků – Třebechovice pod Orebem" zařazeného v kategorii II, bod 4.2 přílohy č. 1 zákona; zveřejnění dle ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona.

Publikoval: Richard Veselý

Zveřejněno do: 17.09.2014

Celý článek

26.8.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Revitalizace železniční trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - zahájení zjišťovacího řízení záměru „Revitalizace železniční trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov“ zařazeného v kategorii II, bod 6.2 a 9.2 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 11.09.2014

Celý článek

22.8.2014

Zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014 - 2020“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014 - 2020" podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

22.8.2014

Zveřejnění Stanoviska ČR k záměru "Změna koncese na těžbu melafyru z ložiska Rybnica Leśna"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace o Stanovisku ČR k záměru "Změna koncese na těžbu melafyru z ložiska Rybnica Leśna"podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

22.8.2014

Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Program nadnárodní spolupráce DANUBE“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o návrhu koncepce "Program nadnárodní spolupráce DANUBE" včetně vyhodnocení vlivu na ŽP podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek