Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

18.4.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Svídnice úpravy střediska chovu dojnic“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Svídnice úpravy střediska chovu dojnic“ zařazeného v kategorii I, bod 1.7 přílohy č. 1 zákona, jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 04.05.2014

Celý článek

16.4.2014

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: Novostavba rodinného domu na p.p.č 816 v k.ú. Velká Úpa II

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 06.05.2014

Celý článek

16.4.2014

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „SKLADOVÝ AREÁL DÉMOS HRADEC KRÁLOVÉ

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „SKLADOVÝ AREÁL DÉMOS HRADEC KRÁLOVÉ“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 01.05.2014

Celý článek

15.4.2014

Zveřejnění posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“ na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“ na životní prostředí

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 30.04.2014

Celý článek

15.4.2014

Závěr zjišť. řízení k oznámení záměru: Bezobslužná čerpací stanice PHM - Náchod

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 30.04.2014

Celý článek

14.4.2014

Zveřejnění informace o ZZŘ k záměru "Linka mechanicko - fyzikální úpravy odpadů, Lhota za Červeným Kostelcem"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení záměru „Linka mechanicko - fyzikální úpravy odpadů, Lhota za Červeným Kostelcem“ zařazeného v kategorii II, bod 7.1 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

11.4.2014

Zveřejnění oznámení záměru "Nový jádrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice" - mezistátní posuzování

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o mezistátním posuzování oznámení záměru "Nový jádrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice"; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

10.4.2014

Předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 25.04.2014

Celý článek

9.4.2014

SEA stanovisko k návrhu územního plánu Velká Jesenice

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace: Návrh územního plánu Velká Jesenice podle §10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smylsu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

9.4.2014

Zveřejnění stanoviska k záměru "Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o."

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění stanoviska k záměru „Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o.“ zařazeného v kategorii I, bod 4.4 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek