Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

20.8.2014

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o. LAKOVNA II“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o. LAKOVNA II“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 05.09.2014

Celý článek

19.8.2014

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Dopravní výcvikové centrum Hradec Králové“

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Dopravní výcvikové centrum Hradec Králové“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 05.09.2014

Celý článek

18.8.2014

Zveřejnění informace o návrhu koncepce "Přechodný národní plán České republiky" včetně vyhodnocení vlivu na ŽP

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o návrhu koncepce "Přechodný národní plán České republiky" včetně vyhodnocení vlivu na ŽP podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

15.8.2014

Zahájení zjišť. řízení k oznámení záměru: SN Žireč

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 04.09.2014

Celý článek

15.8.2014

Závěr zjišťovacího řízení záměru "Výrobně skladovací hala Warehouse 101, Týniště nad Orlicí"

Zveřejnění informace k závěru zjišťovacího řízení záměru „Výrobně skladovací hala Warehouse 101, Týniště nad Orlicí“ podle § 16 odst. 2 písm c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Richard Veselý

Zveřejněno do: 02.09.2014

Celý článek

7.8.2014

SEA stanovisko k Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Nový Ples

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh změny č. 2 územního plánu obce Nový Ples; podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

7.8.2014

Zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Politika druhotných surovin České republiky"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

7.8.2014

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o."

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o." zařazeného v kategorii II, bod 10.4 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

18.6.2014

Zveřejnění informace o konání veřejného projednání posudku o vlivech záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" na životní prostředí

Zveřejnění informace o konání veřejného projednání dokumentace a současně posudku na dokumentaci o vlivech záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

28.5.2014

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Publikoval: Aleš Váňa

Celý článek