Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

18.7.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Dopravní výcvikové centrum Hradec Králové“ zařazeného v kategorii II, bod 10.13 přílohy č. 1 zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Dopravní výcvikové centrum Hradec Králové“ zařazeného v kategorii II, bod 10.13 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 04.08.2014

Celý článek

18.7.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „VÝROBNĚ SKLADOVACÍ HALA WAREHOUSE 101, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ“ zařazeného v kategorii II,bod 10.6 přílohy č. 1 zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „VÝROBNĚ SKLADOVACÍ HALA WAREHOUSE 101, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ“ zařazeného v kategorii II, bod 10.6 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 04.08.2014

Celý článek

14.7.2014

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vstřikovací lisy - ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Vstřikovací lisy - ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ zařazeného v kategorii II, bod 7.1 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

14.7.2014

SEA stanovisko k návrhu územního plánu Stračov

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Stračov; podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

10.7.2014

Zveřejnění informace o návrhu koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" včetně vyhodnocení vlivu na ŽP

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o návrhu koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" včetně vyhodnocení vlivu na ŽP podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

10.7.2014

Zveřejnění informace o ZZŘ ke koncepci "Plán odpadového hospodářství České republiky"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

10.7.2014

Zveřejnění informace o stanovisku ke koncepci "Operační program Životní prostředí 2014 - 2020"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o stanovisku ke koncepci „Operační program Životní prostředí 2014 - 2020“ podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

10.7.2014

Zveřejnění informace o stanovisku ke koncepci "Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014 -2020"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o stanovisku ke koncepci „Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014 -2020“ podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

8.7.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Novostavba prodejny PENNY MARKET, Pospíšilova třída, Hradec Králové“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Novostavba prodejny PENNY MARKET, Pospíšilova třída, Hradec Králové“ zařazeného v kategorii II, bod 10.6 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 24.07.2014

Celý článek

8.7.2014

Závěr zjišť. řízení k záměru: Revitalizace trati Trutnov - Teplice nad Metují

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace podle zákona.

Publikoval: David Černošek

Zveřejněno do: 23.07.2014

Celý článek