Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

24.7.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER GFK“ zařazeného v kategorii II, bod 4.2 přílohy č. 1 zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER - GFK spol. s r.o. LAKOVNA II“ zařazeného v kategorii II, bod 4.2 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

18.7.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Dopravní výcvikové centrum Hradec Králové“ zařazeného v kategorii II, bod 10.13 přílohy č. 1 zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Dopravní výcvikové centrum Hradec Králové“ zařazeného v kategorii II, bod 10.13 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 04.08.2014

Celý článek

18.7.2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „VÝROBNĚ SKLADOVACÍ HALA WAREHOUSE 101, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ“ zařazeného v kategorii II,bod 10.6 přílohy č. 1 zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „VÝROBNĚ SKLADOVACÍ HALA WAREHOUSE 101, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ“ zařazeného v kategorii II, bod 10.6 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 04.08.2014

Celý článek

14.7.2014

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vstřikovací lisy - ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Vstřikovací lisy - ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ zařazeného v kategorii II, bod 7.1 přílohy č. 1 zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

14.7.2014

SEA stanovisko k návrhu územního plánu Stračov

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Stračov; podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

18.6.2014

Zveřejnění informace o konání veřejného projednání posudku o vlivech záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" na životní prostředí

Zveřejnění informace o konání veřejného projednání dokumentace a současně posudku na dokumentaci o vlivech záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

28.5.2014

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Publikoval: Aleš Váňa

Celý článek

7.5.2014

SEA stanovisko k Návrhu územního plánu Potštejn

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Potštejn; podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smylsu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

8.4.2014

Žádosti dle zákona č. 274/2001/sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Žádosti dle zákona č. 274/2001/sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

2.4.2014

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje za rok 2012

Vyhodnocení plnění POH Královéhradeckého kraje je provedeno na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho účelem je zjištění stavu plnění cílů a opatření stanovených v plánu odpadového hospodářství za rok 2012

Publikoval: Aleš Váňa

Celý článek