Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informace

Aktuální informace

25.11.2015

Seznam informací - žádosti

podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek

27.10.2015

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Hřídelecká hůra na období 2016 - 2025

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Hřídelecká hůra, ležící v katastrálním území Hřídelec.

Publikoval: Ivana Bartošová

Celý článek

5.10.2015

Návrh na zrušení zvláště chráněného území, přírodní památky Rybník Spáleniště

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ust. § 45 zákona oznamuje návrh na zrušení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma v souladu s ust. § 40 zákona a možnost seznámit se s návrhem na zrušení zvláště chráněného území – přírodní památky Rybník Spáleniště.

Publikoval: Tomáš Nosek

Celý článek

24.2.2015

Návrh plánu péče o PP Roudnička a Datlík

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Roudnička a Datlík, ležící v katastrálním území Kluky, Roudnička a Třebeš.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

12.2.2015

Návrh plánu péče o PP U Císařské studánky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovanými plány péče o zvláště chráněná území, přírodní památku Černá stráň a přírodní památku U Císařské studánky, ležící v katastrálním území Nový Hradec Králové.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

12.2.2015

Návrh plánů péče o PP Černá stráň

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovanými plány péče o zvláště chráněná území, přírodní památku Černá stráň a přírodní památku U Císařské studánky, ležící v katastrálním území Nový Hradec Králové.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

12.2.2015

Návrh plánu péče o PR Chropotínský háj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Chropotínský háj, ležící v katastrálním území Ledce.

Publikoval: Helena Zapletalová

Celý článek

27.1.2015

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje za roky 2005 -2013

Vyhodnocení plnění POH Královéhradeckého kraje je provedeno na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho účelem je zjištění stavu plnění cílů a opatření stanovených v plánu odpadového hospodářství za roky 2005-2013

Publikoval: Richard Veselý

Celý článek

12.1.2015

ISPOP 2015

Podmínky ohlašování v roce 2015 naleznete na www.ispop.cz.

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek

12.1.2015

Platné právní předpisy

v oblasti ochrany ovzduší

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek