Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péče

Kultura a památková péče

15.6.2015

Obecně prospěšné společnosti spoluzaložené Královéhradeckým krajem

Seznam obecně prospěšných společností spoluzaložených Královéhradeckým krajem v oblasti kultury

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

27.5.2015

Válečné hroby

Informace o právech a povinnostech při péči o válečné hroby; centrální evidence válečných hrobů; dotace na zabezpečení péče o válečné hroby; ocenění za mimořádnou péči o válečné hroby;

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

21.4.2015

Město Jičín - první nominace na titul Historické město roku z Královéhradeckého kraje

Úspěch města Jičín v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Publikoval: Ing. Milan Smolík, Mgr. Pavlína Mazánková

Celý článek

9.10.2014

Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje

V příloze je uveden seznam oprávněných organizací k provádění záchranným nebo badatelských archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje. Údaje jsou aktualizovány k července roku 2014. Tento seznam by měl nát nápomocen především stavebníkům povinným umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na jejich staveništi.

Publikoval: Milan Smolik

Celý článek

1.10.2014

Národní kulturní památky na území Královéhradeckého kraje

Seznam národních kulturních památek, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Seznam je aktualizován ke dni 1. 1. 2016.

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

5.9.2014

Správní orgány státní památkové péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji

Přehled jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči na území Královéhradeckého kraje

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

17.3.2014

Příručka vlastníka kulturní památky

Metodický materiál Ministerstva kultury ČR - aktualizované znění s platností od 1. 1. 2014

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

29.10.2013

PLÁN OCHRANY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRADEC KRÁLOVÉ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal v souladu s ustanovením § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

4.2.2013

Příspěvkové organizace zřízené Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče

Seznam příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče včetně kontaktů

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek