Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péče

Kultura a památková péče

1.10.2014

Národní kulturní památky na území Královéhradeckého kraje

Seznam národních kulturních památek, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Seznam je aktualizován ke dni 1. 10. 2014.

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

5.9.2014

Správní orgány státní památkové péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji

Přehled jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči na území Královéhradeckého kraje

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

19.5.2014

Válečné hroby

Informace o právech a povinnostech při péči o válečné hroby; centrální evidence válečných hrobů; dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Publikoval: Mgr. Pavlína Mazánková

Celý článek

17.3.2014

Příručka vlastníka kulturní památky

Metodický materiál Ministerstva kultury ČR - aktualizované znění s platností od 1. 1. 2014

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

15.11.2013

Sbírkový den projektu EUROPEANA 1989

V sobotu 9. listopadu 2013 proběhl v Muzeu východních Čech v Hradci Králové sbírkový den projektu Europeana 1989, jehož cílem je vytvořit komplexní obraz revolučních událostí v Evropě s příběhy, fotografiemi, videi a zvukovými záznamy v největším evropském digitalizačním projektu Europeana.eu, ale i rozšířit sbírky muzea o cenné artefakty.

Publikoval: Pavlína Mazánková

Celý článek

29.10.2013

PLÁN OCHRANY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRADEC KRÁLOVÉ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal v souladu s ustanovením § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

4.2.2013

Příspěvkové organizace zřízené Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče

Seznam příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče včetně kontaktů

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

11.10.2012

Digitální planetárium v Hradci Králové

Vesmír jako na dlani budou mít před sebou návštěvníci nového digitálního planetária, které vzniká v těsné blízkosti hvězdárny v Hradci Králové. Jeho stavba začala na jaře roku 2013 a veřejnosti by se mělo otevřít v lednu 2015.

Celý článek

4.5.2012

Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje

Seznam knihoven, které zajišťují servis pro obecní knihovny ve svém územním obvodu.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek