Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péče

Kultura a památková péče

21. 7. 2017

Výběrové řízení na funkci ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové

Rada Královéhradeckého kraje vypsala výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

11. 7. 2017

Výběrové řízení na funkci ředitele Regionálního muzea v Náchodě

Rada Královéhradeckého kraje vypsala výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Regionální muzeum v Náchodě

Publikoval: Milan Smolik

Celý článek

10. 7. 2017

Výběrové řízení na funkce ředitele Impuls Hradec Králové - středisko uměleckých aktivit

Rada královéhradeckého kraje vypsala výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Impuls Hradec Králové - středisko uměleckých aktivit

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

10. 7. 2017

Národní kulturní památky na území Královéhradeckého kraje

Seznam národních kulturních památek, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Seznam je aktualizován ke dni 1. 7. 2017.

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

10. 7. 2017

Seznam památkově chráněných území Královéhradeckého kraje

Památkově chráněným územím je dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, památková rezervace a památková zóna. Jejich výčet je přiložen.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

2. 12. 2016

Loutkářství na Slovensku a Česku na seznamu UNESCO

Společná česko-slovenská nominace "Loutkářství na Slovensku a v Česku" byla dne 1. prosince 2016 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v etiopské Addis Abebě.

Publikoval: Mgr. Martina Vlčková, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

Celý článek

15. 6. 2015

Obecně prospěšné společnosti spoluzaložené Královéhradeckým krajem

Seznam obecně prospěšných společností spoluzaložených Královéhradeckým krajem v oblasti kultury

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

27. 5. 2015

Válečné hroby

Informace o právech a povinnostech při péči o válečné hroby; centrální evidence válečných hrobů; dotace na zabezpečení péče o válečné hroby; ocenění za mimořádnou péči o válečné hroby;

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

9. 10. 2014

Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje

V příloze je uveden seznam oprávněných organizací k provádění záchranným nebo badatelských archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje. Údaje jsou aktualizovány k července roku 2014. Tento seznam by měl nát nápomocen především stavebníkům povinným umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na jejich staveništi.

Publikoval: Milan Smolik

Celý článek

5. 9. 2014

Správní orgány státní památkové péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji

Přehled jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči na území Královéhradeckého kraje

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek