Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péče

Kultura a památková péče

27.5.2015

Válečné hroby

Informace o právech a povinnostech při péči o válečné hroby; centrální evidence válečných hrobů; dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

26.5.2015

Den otevřených ateliérů

Objevte umělecké ateliéry a řemeslné dílny v Královéhradeckém kraji

Publikoval: Veronika Janáčková

Zveřejněno do: 14.06.2015

Celý článek

21.4.2015

Město Jičín - první nominace na titul Historické město roku z Královéhradeckého kraje

Úspěch města Jičín v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Publikoval: Ing. Milan Smolík, Mgr. Pavlína Mazánková

Celý článek

10.3.2015

Nábřeží umělců 2015

Výzva výtvarným umělcům Královéhradeckého kraje k účasti na letošnímu Nábřeží umělců, které proběhne v pátek 29. a v sobotu 30. května 2015 od 9:30 do 18 hodin na náplavce řeky Labe v Hradci Králové.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

12.1.2015

Výtvarná soutěž pro občany Královéhradeckého kraje

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, vyhlásil tematickou výtvarnou soutěž pro občany Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

9.10.2014

Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje

V příloze je uveden seznam oprávněných organizací k provádění záchranným nebo badatelských archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje. Údaje jsou aktualizovány k července roku 2014. Tento seznam by měl nát nápomocen především stavebníkům povinným umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na jejich staveništi.

Publikoval: Milan Smolik

Celý článek

1.10.2014

Národní kulturní památky na území Královéhradeckého kraje

Seznam národních kulturních památek, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Seznam je aktualizován ke dni 1. 10. 2014.

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

5.9.2014

Správní orgány státní památkové péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji

Přehled jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči na území Královéhradeckého kraje

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

17.3.2014

Příručka vlastníka kulturní památky

Metodický materiál Ministerstva kultury ČR - aktualizované znění s platností od 1. 1. 2014

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek