Kultura a památková péče

27.1.2020

Dny otevřených ateliérů 2020

Impuls Hradec Králové – Centrum podpory uměleckých aktivit opět vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce z oblasti výtvarného umění pro účast v 8. ročníku výtvarného festivalu Dny otevřených ateliérů - (DOA). Akce se uskuteční letos
v květnovém nebo červnovém víkendu. Konkrétní termín letošních DOA vzejde až z přihlášek.

1.11.2019

G jako G O Č Á R

Architekt Josef Gočár, jehož výrazná osobnost budí respekt už prostým soupisem prací, je úzce spjat nejen s městem Hradec Králové, ale i s dalšími místy v Královéhradeckém kraji. V roce 2020 si připomeneme 140. výročí jeho narození. K tomuto významnému jubileu je připravována řada projektů a zapojit se můžete i Vy.

23.9.2019

Muzeum hry v Jičíně představuje nový videospot

Regionální muzeum a galerie v Jičíně natočilo v rámci své propagace další videospot. Jeho tvůrci jsou mladí nadějní filmaři Lukáš Masner a Marek Čermák. Ústřední postavou je muzejní hlídač ztvárněný panem Josefem Novotným. Hereckých rolí se tradičně chopili i zaměstnanci jičínského muzea.

13.7.2018

Knihovna - věc veřejná

U příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se 100. výročím 1. knihovnického zákona z roku 1919 připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s krajskými knihovnami a Sdružením knihoven ČR projekt s názvem Knihovna - věc veřejná. Jedná se o cyklus veřejných panelových diskusí, které proběhnou pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR ve všech krajích.

2.12.2016

Loutkářství na Slovensku a Česku na seznamu UNESCO

Společná česko-slovenská nominace "Loutkářství na Slovensku a v Česku" byla dne 1. prosince 2016 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v etiopské Addis Abebě.