Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péče

Kultura a památková péče

10.3.2015

Nábřeží umělců 2015

Výzva výtvarným umělcům Královéhradeckého kraje k účasti na letošnímu Nábřeží umělců, které proběhne v pátek 29. a v sobotu 30. května 2015 od 9:30 do 18 hodin na náplavce řeky Labe v Hradci Králové.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

12.1.2015

Výtvarná soutěž pro občany Královéhradeckého kraje

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, vyhlásil tematickou výtvarnou soutěž pro občany Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

9.10.2014

Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje

V příloze je uveden seznam oprávněných organizací k provádění záchranným nebo badatelských archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje. Údaje jsou aktualizovány k července roku 2014. Tento seznam by měl nát nápomocen především stavebníkům povinným umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na jejich staveništi.

Publikoval: Milan Smolik

Celý článek

1.10.2014

Národní kulturní památky na území Královéhradeckého kraje

Seznam národních kulturních památek, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Seznam je aktualizován ke dni 1. 10. 2014.

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

5.9.2014

Správní orgány státní památkové péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji

Přehled jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči na území Královéhradeckého kraje

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

19.5.2014

Válečné hroby

Informace o právech a povinnostech při péči o válečné hroby; centrální evidence válečných hrobů; dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Publikoval: Mgr. Pavlína Mazánková

Celý článek

17.3.2014

Příručka vlastníka kulturní památky

Metodický materiál Ministerstva kultury ČR - aktualizované znění s platností od 1. 1. 2014

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

15.11.2013

Sbírkový den projektu EUROPEANA 1989

V sobotu 9. listopadu 2013 proběhl v Muzeu východních Čech v Hradci Králové sbírkový den projektu Europeana 1989, jehož cílem je vytvořit komplexní obraz revolučních událostí v Evropě s příběhy, fotografiemi, videi a zvukovými záznamy v největším evropském digitalizačním projektu Europeana.eu, ale i rozšířit sbírky muzea o cenné artefakty.

Publikoval: Pavlína Mazánková

Celý článek

29.10.2013

PLÁN OCHRANY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRADEC KRÁLOVÉ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal v souladu s ustanovením § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek