Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyKrajské dotační programy pro rok 2017

Krajské dotační programy pro rok 2017

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.


7.2.2017

Výsledky 2. výzvy Kotlíkových dotací

Rada Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 23. 1. 2017 projednala žádosti předložené v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 12. 7. 2016, příjem žádostí zahájen 12. 9. 2016) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků 813 žadatelům, 142 žádostí bylo vyřazeno a 728 žádostí je zařazeno do zásobníku projektů a část z nich bude možné postupně podpořit z prostředků uspořených v rámci 1. výzvy, příp. z důvodu odstoupení některých žadatelů z realizace.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

11.1.2017

Dotace pro sbory dobrovolných hasičů

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru bude v roce 2017 poskytovat obcím, prostřednictvím krajů, účelové neinvestiční dotace ze svého rozpočtu na financování výdajů vynaložených jednotkami sborů dobrovolných hasičů.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

10.11.2016

Semináře k dotačním programům 2017

Oddělení krajských dotací připravilo semináře pro dotační programy na rok 2017.

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

18.10.2016

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Upozorňujeme žadatele o podporu z řad zástupců obcí, že v případě požadavku podpory na drobný sakrální objekt (kaplička, socha, kříž...), který není prohlášen kulturní památkou, lze žádat o podporu z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Podrobnosti viz ZDE

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

13.10.2016

Pozvánka na seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017

Seminář se koná dne 27. října 2016 od 9 hodin na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 503 00 Hradec Králové.

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek