Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotační programy pro rok 2016Sociální oblast

Sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2016


28. 12. 2016

Vyúčtování dotací na podporu sociálních služeb pro rok 2016 z rozpočtu KHK a MPSV 2016

Vyúčtování dotací za rok 2016 v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

28. 12. 2016

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2016

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2016, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 20. 6. 2016, je možné využívat do 31. prosince 2016 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

11. 10. 2016

Žádost o změnu struktury čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV pro rok 2016

Čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kterou kraj obdržel od MPSV pro rok 2016, by nemělo na jednotlivých nákladových položkách překročit 10% původního rozpočtu. Tímto rozpočtem se rozumí výše částky, která byla pro jednotlivé nákladové položky požadována v OK systému v žádosti pro rok 2016.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

13. 9. 2016

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2016

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 12. 9. 2016 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

21. 6. 2016

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 20.6.2016 dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

21. 6. 2016

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 20. 6. 2016 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

20. 4. 2016

Formuláře žádostí k Dotačnímu programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinných aktivit 2016

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 25. dubna 2016 a nejpozději 6. května 2016 včetně. (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

22. 3. 2016

Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK

Dne 21.3.2016 Zastupitelstvo kraje schválilo Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

18. 2. 2016

Sběr dat v oblasti sociálních služeb za rok 2015

V aplikaci KISSOS-plánování a řízení sítě sociálních služeb je otevřen modul Evidence a realizace pro sběr dat za rok 2015.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

3. 2. 2016

Výsledky dotačního programu na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu pro rok 2016

Dne 1. 2. 2016 schválilo zastupitelstvo kraje výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu pro rok 2016. Výsledky jsou zveřejněny v příloze ke stažení.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek