Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2016

13. 9. 2016 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 12. 9. 2016 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky dotací jsou ke stažení na webu královéhradeckého kraje.

Dotační smlouvy budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS. Podepisování bude zahájeno po 19. 9. 2016 a poskytovatelé služeb budou k podepisování smluv vyzváni rovněž prostřednictvím aplikace KISSOS.

Soubory ke stažení