Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeNárodní dotační programy

Národní dotační programy

V rubrice Národní dotační programy naleznete aktuální informace o připravovaných a vyhlašovaných dotačních programech jednotlivých ministerstev ČR, které se týkají podpory regionálního rozvoje.


7. 5. 2018

Workshopy na téma „Rozvoj obcí a regionů“

Regionální stálá konference ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a regionální rozvojovou agenturou CIRI si dovolují pozvat zástupce obcí a regionální partnery na již 5. ročník workshopů na téma „Rozvoj obcí a regionů“.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

29. 11. 2017

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v roce 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020) dotační podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ". Lhůta pro příjem žádostí končí 12. 1. 2018.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

20. 11. 2017

Bytové domy bez bariér v roce 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 13.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Bytové domy bez bariér". Lhůta pro příjem žádostí končí 5.1. 2018.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

20. 11. 2017

Podporované byty v roce 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 13.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2018 podprogram „Podporované byty" (byty pro sociální bydlení). Lhůta pro příjem žádostí končí 5.1. 2018.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 11.října dotační podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018, pro obce do 3000 obyvatel. Lhůta pro příjem žádostí končí 15. 1. 2018.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

20. 6. 2017

Dotace na obnovu sportovní infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, pro obce do 3000 obyvatel, které zřizují základní školy. Lhůta pro příjem žádostí končí 18. 8. 2017.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

13. 2. 2017

Přehled dotačních možností pro obce

Svaz měst a obcí ČR zpracoval ucelený přehled dotačních titulů ze státního rozpočtu

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

31. 1. 2017

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

dotační program Ministerstva zemědělství ČR - příjem žádostí 6.2. - 24. 2. 2017

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

3. 11. 2016

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020) dotační podprogram „Rozvoj Marketingové aktivity v cestovním ruchu". Lhůta pro příjem žádostí končí 6. 1. 2017.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

3. 11. 2016

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020) dotační podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ". Lhůta pro příjem žádostí končí 6. 1. 2017.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek