Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKoncepční dokumentyDotační strategie

Dotační strategie

14. 2. 2017

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 (dále jen „dotační strategie kraje“) představuje střednědobý dokument Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“) vymezující tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat realizování projektů směřujících k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (dále jen „strategie kraje“). Z tohoto důvodu dotační strategie kraje vychází a je v souladu se strategií kraje, na kterou bude navazovat Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

6. 1. 2015

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 byla zpracována jako střednědobý dokument k podpoře efektivního využívání dotačních prostředků Královéhradeckého kraje. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 vychází a je v souladu se Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a s navazujícím Programem rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

18. 1. 2010

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 schválená usnesením ZK/9/582/2009 na 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 22. října 2009 se zaměřuje na vybrané tématické oblasti, které jsou podporovány Královéhradeckým krajem formou vyhlašovaných dotačních programů, případně jinými způsoby. O podporu z těchto programů má možnost se ucházet žadatel na základě předem definovaných podmínek. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 obsahuje cíle a priority Královéhradeckého kraje pro střednědobý horizont do roku 2013.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek