Školská ekonomika

23.12.2019

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2019

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2019 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza. V případě krajských škol info k vyúčtování přidělených finančních prostředků z rozpočtu kraje.