Školská ekonomika

16.4.2013

Schválení účetní závěrky za rok 2012

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/14/429/2013 ze dne 9. dubna 2013 (viz příloha) byly účetní závěrky škol a školských zařízení za rok 2012 schváleny.