Školská ekonomika

14.2.2020

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2020

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2020 – školy a školská zařízení zřízené krajem a obcemi v působnosti KHK. Přehledy krajských normativů a normativních komponent školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců). č. j.: KUKHK- 6601/SM/2020

23.12.2019

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2019

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2019 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza. V případě krajských škol info k vyúčtování přidělených finančních prostředků z rozpočtu kraje.