Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíŠkolská ekonomika

Školská ekonomika

21. 8. 2018

Pokyn ke stanovení výše úprav rozpočtu v souvislosti se změnami výkonů od září 2018 u obecních škol a školských zařízení

Pokyny a formulář pro školy pro předání údajů útvarům školství obcí s rozšířenou působností, postupy výpočtu.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

27. 4. 2018

Rozpočty příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro rok 2018

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a novely zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly finanční plány výnosů a nákladů, tj. svůj rozpočet pro rok 2018.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

23. 2. 2018

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2018

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2018. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).
č. j.: KUKHK- 6281/SM/2018

Publikoval: Daniel Horáček

Zveřejněno do: 01.02.2019

Celý článek

3. 1. 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2017

Pokyny a formuláře k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

13. 12. 2017

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2018 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem – úvazky a nárokové složky zaměstnanců, požadavky na OON, stravování, předpokládané změny od září 2018.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

14. 11. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro roky 2019 - 2020

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a novely zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly střednědobé výhledy svého rozpočtu výnosů a nákladů pro roky 2019 - 2020.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

22. 9. 2017

Pokyny k účetní závěrce za 3. Q 2017

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

28. 4. 2017

Rozpočty příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro rok 2017

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a novely zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly finanční plány výnosů a nákladů, tj. svůj rozpočet pro rok 2017.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

22. 12. 2016

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2016

Pokyny a formuláře k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2016 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

8. 12. 2016

Pokyny ke zpracování účetní závěrky 2016

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

29. 11. 2016

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2017

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2017 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem – úvazky a nárokové složky zaměstnanců, požadavky na OON, stravování, předpokládané změny od září 2017.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

21. 10. 2016

Pokyny k účetní závěrce za 3. Q 2016

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

27. 6. 2016

Pokyny k účetní závěrce za 2. Q. 2016

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

19. 2. 2016

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2016

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2016. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

5. 1. 2016

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2015

Pokyny a formuláře k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2015 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv k rozvojovým programům.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

2. 12. 2015

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2016

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2016 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

23. 3. 2015

Pokyny k účetní závěrce za 1. Q. 2015

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

23. 2. 2015

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2015

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2015. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

6. 1. 2015

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2014

Pokyny a formuláře k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2014 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv k rozvojovým programům.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

19. 12. 2014

Odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

3. 12. 2014

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2015

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2015 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem. Komentář k zadání. Tabulky k vyplnění.

Publikoval: oddělení rozpočtu škol a školských zařízení

Celý článek

6. 10. 2014

Pravidla pro rozpis dotace Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014

Pravidla pro rozpis dotace z rozvojového programu MŠMT na rok 2014 „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

1. 10. 2014

Pokyny k účetní závěrce za 3.Q.2014

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

2. 7. 2014

Pokyny k účetní závěrce za 2.Q.2014

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

19. 3. 2014

Pokyny k účetní závěrce za 1.Q.2014

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

21. 2. 2014

Rozpis přímých výdajů škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2014

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2014. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

7. 1. 2014

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2013

Vyúčtování dotací školství za r. 2013. Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2013 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

27. 11. 2013

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2014

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2014 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem. Komentář k zadání. Tabulky k vyplnění.

Publikoval: oddělení rozpočtu škol a školských zařízení

Celý článek

16. 4. 2013

Schválení účetní závěrky za rok 2012

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/14/429/2013 ze dne 9. dubna 2013 (viz příloha) byly účetní závěrky škol a školských zařízení za rok 2012 schváleny.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

5. 4. 2013

Metodické doporučení odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pro ředitele škol a školských zařízení - závodní stravování

Protože v poslední době zjišťujeme při šetřeních, že jsou stále chybně stanovené ceny za závodní stravování zaměstnanců, popřípadě důchodců, kteří odešli z organizace do důchodu, poskytujeme informace, jak při stanovení ceny postupovat v Metodickém doporučení.

Publikoval: Mgr.Svatava Odlová

Celý článek

7. 3. 2013

Pokyny pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013

26. 11. 2012 byl usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/37/1562/2012 schválen Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

20. 2. 2013

Principy rozpisu přímých výdajů škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2013

Principy rozpisu přímých výdajů škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje - postupy zpracování pro rok 2013. Kalkulace počtu zaměstnanců.

Publikoval: oddělení rozpočtu škol a školských zařízení

Celý článek

2. 1. 2013

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2012

Vyúčtování dotací školství za r. 2012. Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2012 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek