Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyProgram obnovy venkova

Program obnovy venkova

15.4.2016

Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji

Na Dnu malých obcí byl slavnostně zahájen 22. ročník oblíbené soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Publikoval: Renata Fodorová

Celý článek

4.4.2016

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2016

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 27. zasedání dne 21. 3. 2016 schválilo usnesením ZK/27/1885/2016 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2016, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky 40,0 mil. Kč dle přílohy.

Publikoval: Renata Fodorová

Celý článek

25.5.2015

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2015 - II. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 21. zasedání dne 11. 5. 2015 schválilo usnesením ZK/21/1402/2015 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 15POV01 a 15POV02 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.

Publikoval: Renáta Fodorová

Celý článek

14.4.2015

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2015

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 20. zasedání dne 30. 3. 2015 schválilo usnesením ZK/20/1322/2015 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 15POV01 a 15POV02 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.

Publikoval: Renáta Fodorová

Celý článek

30.9.2014

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2014 - dotační program 1 a 2

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 16. zasedání dne 15. 9. 2014 schválilo usnesením ZK/16/999/2014 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014 – tzv. zásobník, které byly podpořeny z disponibilních prostředků.

Jednotliví žadatelé a výše schválené dotace jsou uvedeny v příloze.

Publikoval: Renata Fodorová

Celý článek

6.5.2014

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2014 na havarijní stavy

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání dne 28. 4. 2014 schválilo usnesením ZK/14/829/2014 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014, které byly shledány jako havarijní stavy.

Jednotliví žadatelé a výše schválené dotace jsou uvedeny v příloze.

Publikoval: Renata Fodorová

Celý článek

7.4.2014

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 13. zasedání dne 31. 3. 2014 schválilo usnesením ZK/13/754/2014 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1, 2, 3 a 4 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.

Publikoval: Renata Fodorová

Celý článek

21.11.2013

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2013 - dt 1 a dt 2 – IV. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 10. zasedání dne 4. 11. 2013 schválilo usnesením ZK/10/536/2013 dotace žadatelům v dotačním titulu 1 a 2.

Publikoval: Renata Fodorová

Celý článek

19.9.2013

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2013 - III. kolo - dotační titul 3

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 8. zasedání dne 9. 9. 2013 schválilo usnesením ZK/8/415/2013 dotace žadatelům v dotačním titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů.

Publikoval: Renata Fodorová

Celý článek