Regionální rozvoj - pohřebnictví

31.8.2018

Zajištění slušného pohřbívání osob (sociální pohřby)

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví).

16.4.2018

Pozvánka na seminář k novele zákona o pohřebnictví

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za účelem informování zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje o jejich povinnostech z novely vyplývajících pořádá seminář Novela zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho aplikace v praxi.