Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadRegionální rozvoj Pohřebnictví

Pohřebnictví

31. 8. 2018

Zajištění slušného pohřbívání osob (sociální pohřby)

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví).

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

31. 8. 2018

Kraj informoval o změnách v pohřebnictví - prezentace ze semináře

Na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje se uskutečnily dva semináře, ve kterých byly představeny změny vyplývající z Novely zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho aplikace v praxi.

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

16. 4. 2018

Pozvánka na seminář k novele zákona o pohřebnictví

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za účelem informování zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje o jejich povinnostech z novely vyplývajících pořádá seminář Novela zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho aplikace v praxi.

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek