Usnesení zastupitelstva

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to v pondělí od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2020

25. zasedání   27. 01. 2020
26. zasedání   24. 02. 2020
27. zasedání   23. 03. 2020 - zasedání neuskutečněno,
náhradní termín 30.03.2020 ZRUŠENO
     28. zasedání   04. 05. 2020
29. zasedání   22. 06. 2020
30. zasedání   14. 09. 2020