Usnesení zastupitelstva

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to v pondělí od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2020

25. zasedání   27. 01. 2020
26. zasedání   24. 02. 2020
27. zasedání   23. 03. 2020
     28. zasedání   04. 05. 2020
29. zasedání   22. 06. 2020
30. zasedání   14. 09. 2020