Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivDotace do roku 2007Sociální oblast

Sociální oblast

3. 1. 2008

2007::Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007

Dotace od Královéhradeckého kraje je možno používat pouze do 31. prosince 2007. Do 31. ledna 2008 je nutné dotaci vyúčtovat a doručit závěrečnou zprávu na adresu kraje.

Publikoval: Robert Černý

Celý článek

4. 9. 2007

2007::Výsledky řízení o námitkách proti výsledkům dotačního řízení KHK v roce 2007

Královéhradecký kraj vyhlašuje výsledky Námitkového řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

21. 6. 2007

2007::Námitkové řízení proti výsledkům dotačního řízení

Královéhradecký kraj vyhlašuje Námitkové řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. na území Královéhradeckého kraje pro rok 2007

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

12. 6. 2007

2007::Výsledky dotačního řízení doplňkový a pobytový program

Královéhradecký kraj vyhlašuje výsledky dotačního řízení v doplňujícíh programech

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

6. 6. 2007

2007::Výsledky dotačního řízení - hlavní program

Královéhradecký kraj vyhašuje výsledky dotačního řízení v Programu pro nestátní neziskové organizace a obce (příp. jejich příspěvkové organizace) na dofinancování služeb provozovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

27. 4. 2007

2007::Dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2007 - pobytové akce

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 v Programu na podporu rekondičních a rehabilitačních pobytů

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

28. 3. 2007

2007::Dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2007 - doplňkový program

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2007 v sociální oblasti ve dvou programech

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

26. 3. 2007

2007::Dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2007 - hlavní program

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2007 v sociální oblasti ve dvou programech

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

9. 2. 2007

2007::Sběr projektových záměrů

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje sběr projektových záměrů na služby navazují, související, kooperující nebo doplňující sociální služby

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

29. 8. 2006

2007::Informace k formálnímu hodnocení žádostí - dotace MPSV pro rok 2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje rozhodl, že žadatelům bude umožněna oprava při porušení formálních kriterií

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek