2007::Výsledky řízení o námitkách proti výsledkům dotačního řízení KHK v roce 2007

4. 9. 2007 Autor: Kateřina Ulíková

Královéhradecký kraj vyhlašuje výsledky Námitkového řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.


Královéhradecký kraj

vyhlašuje

výsledky Námitkového řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.

Projekty zařazené do námitkového řízení - oprávněné žádosti

kód organizace projekt/služba výsledná dotace
C0157/001 Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové Domov Diakonie - běžná péče 200 000
C0157/003 Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové Denní centrum pro seniory 0
C0159/001 Farní charita Dvůr Králové nad Labem Osobní asistence 100 000
C0160/002 Oblastní charita Trutnov Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 0
C0161/001 Oblastní charita Sobotka Domov pokojného stáří Libošovice 300 000
C0161/002 Oblastní charita Sobotka Charitní pečovatelská služba 50 000
C0162/005 Oblastní charita Hradec Králové Poradna pro lidi v tísni v Hradci Králové 0
C0162/008 Oblastní charita Hradec Králové Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Domov pro matky s dětmi Hradec Králové 100 000
C0166/001 Farní charita Náchod Dům na půli cesty - Náchod 190 000
C0166/002 Farní charita Náchod Sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod 250 000
C0167/001 Oblatsní charita Červený Kostelec Domov sv. Josefa - komplexní a profesionální péče o lidi nemocné mozkomíšní roztroušenou sklerózou - trvalé pobyty 500 000
M0139/001 Město Česká Skalice pečovatelská služba 100 000
M0145/002 Město Opočno Rezidenční služby - Domov důchodců Jitřenka 0
P0073/001 Most k životu o.p.s. Cesta ze tmy 130 000
P0075/001 Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s. Základní a odborné poradeství pro zrakově postižené 50 000
P0075/002 Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s. Sociální rehabilitace pro zrakově postižené 50 000
P0075/003 Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené 50 000
P0077/001 Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. - Komplexní pečovatelská služba pro seniory, zdravotně postižené, případně děti v terénu 0
P0077/002 Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Domovinka - denní stacionář 0
P0077/003 Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Síť rodinných poraden Královéhradeckého kraje 100 000
P0079/001 SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s. Provozní a personální zajištění odlehčovací služby 150 000
S0443/001 Obecný zájem, o.s. Pečovatelská služba 100 000
S0444/001 Život bez bariér, o.s. Společně proti bariérám 0
S0449/001 OS Sbližování Zdžal Pes Sociální a právní poradna 55 000
S0454/001 Život 90, pobočka Hradec Králové Servis domácí péče - pečovatelská služba 200 000
S0454/002 Život 90, pobočka Hradec Králové Tísňová péče pro seniory a ZP občany 92 000
S0459/001 OO SPMP Jičín - APROPO Osobní asistence Apropo 100 000
S0582/001 Společné cesty - o.s. Osobní asistence pro Základní školu speciální NONA v NMNM 90 000

Kód Organizace Projekt/služba Výsledná dotace
B0188/001 Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Domov pro seniory 200 000
B0189/002 Ústav sociálních služeb města Nové Paky Domov pro seniory 200 000
B0190/001 Domov důchodců ChD-Zdislava Domov důchodců ChD-Zdislava 100 000
B0191/001 Domov odpočinku ve stáří Justynka Dofinancování služeb v DO Justynka 200 000
B0192/001 Městské středisko sociálních služeb Oáza Domov pro seniory 100 000
B0197/002 Sociální služby města Jičína Domov pro seniory 0
B0198/001 Domov důchodců Mlázovice Dofinancování provozních nákladů 400 000
B0200/001 Ústav sociálních služeb Milíčeves Dotace na chod ÚSS Milíčeves 400 000

Projekty vyřazené z námitkového řízení - neoprávněné žádosti

Kód Organizace projekt/služba Důvod vyřazení
-- Farní charita Hostinné Charitní pečovatelská služba Organizace nežádala na tuto službu dotaci v řádném dotačním řízení