Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2011Sociální oblast

Sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2011


16. 1. 2012

Dotace MPSV 2011 - Pokyny k finančnímu vypořádání dotace na sociální služby

Zveřejňujeme pokyn k vyúčtování dotace MPSV za rok 2011

Publikoval: Veronika Pršalová

Celý článek

12. 1. 2012

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011 a pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2011 na předepsaných formulářích.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

9. 1. 2012

Dotace v sociální oblasti 2011. Avízo vratky popř. potvrzení dočerpání dotace.

V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace Vás žádáme o vyplnění tabulky - avíza o vyčerpání dotace poskytnuté dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jedná se v podstatě o avízo případné vratky, popřípadě informaci, že dotace byla vaší organizací vyčerpána v celé výši.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

2. 11. 2011

3. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2011 vyplacena

Publikoval: Veronika Pršalová

Celý článek

16. 6. 2011

Dotace na sociální služby a služby navazující pro rok 2011 schváleny

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém jednání dne 16.6.2011 dotace na poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. v Královéhradeckém kraji v roce 2011 a na podporu služeb, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně č. 108/2006 Sb. pro rok 2011.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

23. 5. 2011

2. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2011 vyplacena

Publikoval: Veronika Pršalová

Celý článek

5. 4. 2011

1. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2011 vyplacena

Publikoval: Veronika Pršalová

Celý článek

28. 3. 2011

Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2011

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

28. 3. 2011

Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2011

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek