Dotace MPSV 2011 - Pokyny k finančnímu vypořádání dotace na sociální služby

16. 1. 2012 Autor: Veronika Pršalová

Zveřejňujeme pokyn k vyúčtování dotace MPSV za rok 2011

Městům odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami (tabulkou a komentáři) datovými schránkami 12.1.2012.

Příspěvkovým organizacím Královehradeckého kraje a příspěvkovým organizacím obcí odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami (tabulkou a komentáři) datovými schránkami 13.1.2012

Příspěvkovým organizacím obcí, které nemají DS, odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami doporučenou poštou z Královehradeckého kraje 13.1.2012.

Neziskovým organizacím odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami doporučenou poštou z Královehradeckého kraje 16.1.2012.

Soubory ke stažení