Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2011Sociální oblast

Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2011

Poslední aktualizace: 28. 3. 2011

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami.

Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Formulář žádosti , metodika a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz  

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 15. dubna 2011 včetně (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje). Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz  

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011. pdf 156 kB 28.3.2011
Žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje Program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011. xls 340 kB 28.3.2011
Příloha č.3 k Žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje Příloha č.3 k Žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji na rok 2011 (obsahová část) doc 41 kB 28.3.2011