Aktuality

14.srpen Krajský úřad zaregistroval do krajských voleb 12 subjektů

Krajský úřad zaregistroval do krajských voleb 12 subjektů

Kandidátky pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje odevzdalo 13 politických stran, hnutí a koalic. Jednu kandidátní listinu musel krajský úřad odmítnout z důvodu opožděného podání. Celkem tři volební strany provedly do 3. srpna na kandidátní listině změny, které spočívaly v doplnění kandidátů či změně v jejich pořadí.

13.srpen Kraj ocení dobrovolníky za obnovu architektonického dědictví

Kraj ocení dobrovolníky za obnovu architektonického dědictví

Rada kraje schválila vyhlašování Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Rada bude ocenění udělovat každoročně od roku 2021. Letošní ročník kraj považuje za pilotní, cenu obdrží pouze jeden laureát, a to Komitét pro udržování památek z války 1866.

13.srpen Peníze z Operačního programu Zaměstnanost podpořily vznik chráněného bydlení pro občany se zdravotním postižením

Peníze z Operačního programu Zaměstnanost podpořily vznik chráněného bydlení pro občany se zdravotním postižením

Tři chráněná bydlení v Kostelci nad Orlicí a v Týništi nad Orlicí již úspěšně naplno fungují. Svůj nový domov v rekonstruovaných rodinných domcích najde celkem 18 uživatelů se zdravotním postižením, kteří přejdou z ústavních služeb v Kvasinách a Rychnově nad Kněžnou. Provoz těchto zařízení je podpořen z prostředků projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji. Projekt podpoří i dvě zařízení chráněného bydlení ve Dvoře Králové nad Labem, kde žije 11 osob se zdravotním postižením. Služby budou nastaveny tak, aby docházelo k posilování kompetencí uživatelů potřebných k samostatnému životu.

12.srpen Řemeslnou školu v Jaroměři povede nový ředitel

Řemeslnou školu v Jaroměři povede nový ředitel

Rada Královéhradeckého kraje schválila jmenování nového ředitele Střední školy řemeslné v Jaroměři. Petr Valášek, který byl konkurzní komisi označen za vhodného kandidáta pro danou pracovní pozici, povede školu od 1. září 2020.

12.srpen První etapa dostavby a modernizace náchodské nemocnice je téměř u konce. Nové pavilony prošly kolaudací

První etapa dostavby a modernizace náchodské nemocnice je téměř u konce. Nové pavilony prošly kolaudací

Po téměř 26 měsících od začátku stavebních prací v areálu náchodské nemocnice je první etapa dostavby a modernizace téměř u konce. Královéhradecký kraj totiž obdržel oficiální kolaudační souhlas pro nové budovy J a K a k nim navazující stavební objekty. Pacienti by zmodernizovanou část nemocnice měli začít navštěvovat zkraje příštího roku.

12.srpen V Opočně se jezdí po novém obchvatu

V Opočně se jezdí po novém obchvatu

Stavba první etapy přeložky silnice II/298, která je důležitou spojnicí Dobrušky a Hradce Králové, je dokončena. Obchvat Opočna odvede v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny tranzitní dopravu z centra města. Stavba vyšla na 147 milionů korun s DPH.

11.srpen Hasiči převzali novou techniku

Česko-polská spolupráce dělá pohraničí bezpečnější

Velkou pozornost věnuje program Interreg V-A ČR-Polsko 2014-2020 oblasti prevence rizik. Partneři z Královéhradeckého kraje jsou zapojeni hned do několika projektů. Celková hodnota evropských dotací u nich činí přes osm milionů eur, tedy více než 200 milionů korun.