Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadCestovní ruchDokumenty a koncepce

Dokumenty a koncepce

9. 1. 2015

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje určující pro stanovené období základní orientaci politiky cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, a to nejen s důrazem na efektivní rozvoj tohoto odvětví, ale i s ohledem na udržitelný rozvoj.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

21. 9. 2011

Marketingová strategie - Akční plán 2011-2013

Zvýšení povědomí o Královéhradeckém kraji (KHK) jako o atraktivní lokalitě cestovního ruchu je hlavním cílem projektu s názvem „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II – CPPKHK II, který volně navazuje na projekt CPPKHK I.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

25. 6. 2010

ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A JEHO REALIZACE

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/11/655/2010 ze dne 26.5.2010 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 17.6.2010 byl schválen projekt " Značení kulturních a turistických cílů Královéhradeckého kraje" a jeho realizace. Více informaví naleznete v příloze.

Publikoval: Lucie Hučíková

Celý článek

16. 6. 2009

KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR NA OBDOBÍ 2007-2013

Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vláda ČR schválila Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013.

Publikoval: Lucie Hučíková

Celý článek

16. 6. 2009

PROGRAM ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2008-2010 (PRK)

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010 (PRK) navazuje a je plně kompatibilní se schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 (SRK).

Publikoval: Lucie Hučíková

Celý článek

17. 9. 2007

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (PRCR KHK)

V letech 2001 až 2003 se uskutečnilo zpracování strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých turistických regionech a krajích. Hlavním cílem těchto dokumentů bylo zmapovat potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu, provést analýzu profilu návštěvníka regionu a definovat projekty, které budou rozvíjeny a aktivizovat cestovní ruch v daném regionu. Časový odstup od tvorby těchto strategických dokumentů vyvolává potřebu jejich aktualizace.

Publikoval: odd. cestovního ruchu

Celý článek

14. 6. 2006

PROGRAM ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE

Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše

Publikoval: odd. cestovního ruchu

Celý článek

14. 6. 2006

PROGRAM ROZVOJE REGIONU ČESKÝ RÁJ

V roce 2002 byl vypracován Program trvale udržitelného rozvoje turistického regionu Český ráj. Program vypracovala ARR - Agentura regionálního rozvoje s.r.o. Nisa v Liberci, zadavatelem bylo Sdružení Český ráj v Turnově (www.cesky-raj.info) a na jeho zpracování se podílely finančně i krajské úřady Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Publikoval: odd. cestovního ruchu

Celý článek

14. 6. 2006

KONCEPCE CYKLODOPRAVY KRAJE

V březnu 2003 vypracovala firma SURPMO, a.s., Atelier Hradec Králové pro Královéhradecký kraj materiál "Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje". Zastupitelstvo kraje schválilo tento materiál na svém 19.zasedání dne 24.dubna 2003 (Usnesení č.19/468/2003).

Publikoval: odd. cestovního ruchu

Celý článek

14. 6. 2006

PASPORT CYKLODOPRAVY KRAJE

V říjnu 2002 vypracovala firma SURPMO, Inženýrská a projektová spoolečnost, a.s., Ateliér Hradec Králové pro Královéhradecký kraj materiál "Pasport cyklodopravy Královéhradeckého kraje". Zastupitelstvo tento materiál projednalo na svém 16.zasedání dne 12.prosince 2002 (Usnesení č.16/365/2002)

Publikoval: odd. cestovního ruchu

Celý článek