PROGRAM ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2008-2010 (PRK)

16. 6. 2009 Autor: Lucie Hučíková

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010 (PRK) navazuje a je plně kompatibilní se schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 (SRK).

Program rozvoje Královéhradeckého kraje navazuje na již schválené a přijaté strategické směry, jež jsou definované ve Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015. Strategie rozvoje KHK stanovuje určitou vizi spolu s prioritními a specifickými cíly. Specifické cíle program rozvoje KHK dále rozpracovává do jednotlivých opatření.

Soubory ke stažení