Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadCestovní ruchDokumenty a koncepce

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020

Poslední aktualizace: 9. 1. 2015

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje určující pro stanovené období základní orientaci politiky cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, a to nejen s důrazem na efektivní rozvoj tohoto odvětví, ale i s ohledem na udržitelný rozvoj.

Nový koncepční dokument navazuje na Program rozvoje cestovního ruchu pro období 2007 – 2013, jehož platnost již vypršela. Na základě analýz, expertních jednání a vyhodnocení cílů za uplynulé období pokračuje PRCR 2014 – 2020 v podpoře cestovního ruchu stanovením strategických témat a opatření pro následující období a tvoří tak základní konceptuální rámec dalšího rozvoje odvětví cestovního ruchu v regionu.

Program vychází ze strategických rozvojových materiálů České republiky, Královéhradeckého kraje, dotčených turisticky významných území apod.; zohledňuje i poněkud omezené příležitosti vyplývajících z programového období kohezní politiky Evropské unie 2014 - 2020.

Program se bude skládat z následujících částí:

- Analytická část

- Strategická (návrhová část) s přílohou v podobě akčního plánu

- Finanční rámec (analýza zdrojů financování)

Schválení dokumentu se předpokládá v červnu 2015.

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020

Autor: Jan Špelda

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Analytická část pdf 5659 kB 3.4.2015
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Strategická část pdf 2268 kB 25.2.2015
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Posuzování koncepce procesu zpracování SEA - Informace o oznámení pdf 215 kB 5.2.2015
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Posuzování koncepce procesu zpracování SEA - oznámení zip 6301 kB 5.2.2015
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Posuzování koncepce procesu zpracování SEA - Závěr zjišťovacího řízení pdf 280 kB 5.2.2015
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Akční plán a finanční rámec 2015 - 2017 pdf 1139 kB 25.5.2015
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Vypořádání připomínek k SEA pdf 117 kB 25.5.2015
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Stanovisko SEA pdf 272 kB 25.5.2015
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020 Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/22/1482/2015 ze dne 22.6.2015 - schválení Programu rozvoje cestovního ruchu KHK pro období 2014 - 2020. pdf 267 kB 3.7.2015