Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivnostenský úřad

Živnostenský úřad

25. 7. 2017

Novela zákona o pohřebnictví

Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek

25. 7. 2017

Upozornění pro podnikatele nakládající s municí

Zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek

6. 1. 2015

Upozornění pro podnikatele - nabídky katalogových firem

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek

14. 8. 2013

Tržní řád a zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Vzor tržního řádu a nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek

20. 9. 2010

Registr živnostenského podnikání

Živnostenský rejstřík je  informační systém veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených pod  písmenem m) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek

29. 12. 2009

Jednotná kontaktní místa

Zákon č. 222 / 2009 Sb., o volném pohybu služeb, vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek

1. 10. 2008

Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu lze vyplnit na svém počítači a poté je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele odeslat do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek

20. 7. 2006

Omezení okruhu osob, které mohou využít služeb centrálního registračního místa pro podnikatele a jednotný registrační formulář vůči finančnímu úřadu

Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek

13. 7. 2006

Omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Publikoval: Miloš Zadrobílek

Celý článek