Živnostenský úřad

30.3.2020

"Ošetřovné" pro OSVČ

Dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele pečující o děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19), pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

2.4.2019

Živnostenské oprávnění lze vyřídit přes Portál občana

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo do ostrého provozu novou službu, kterou chce pomoci podnikatelům. Budoucím i stávajícím podnikatelům je tak od začátku března umožněno úplné a komfortní elektronické podání ve věcech živnostenského podnikání, tj. mohou ohlásit živnost, oznámit změnu údajů, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění apod.

25.7.2017

Novela zákona o pohřebnictví

Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

20.9.2010

Registr živnostenského podnikání

Živnostenský rejstřík je  informační systém veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených pod  písmenem m) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

29.12.2009

Jednotná kontaktní místa

Zákon č. 222 / 2009 Sb., o volném pohybu služeb, vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst