Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální prevencePrevence kriminality

Prevence kriminality

26.7.2016

Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje za rok 2015

V rámci agendy prevence kriminality byla vypracována Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

5.5.2014

Seminář prevence kriminality – Bezpečná lokalita

Královéhradecký kraj realizoval ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR seminář zaměřený na účinné prostředky situační prevence. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou nové trendy v oblasti mechanických a technických prostředků, kterými lze bojovat proti zejména majetkové trestné činnosti. Zkušenosti si vyměnili zaměstnanci městských úřadů a městských policií z Královéhradeckého kraje s kolegy z Pardubického, ale i Moravskoslezského kraje.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

6.12.2013

Vyhlášení dotačního program prevence kriminality pro rok 2014

Dotační program byl vyhlášen v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

16.5.2013

Pozvánka na seminář Prevence krminality

Dne 7. června je připraven Seminář v oblasti prevence kriminality. Obsahem semináře bude problematika vyhodnocování efektivity projektů sociální prevence a aplikace vybraných otázek zákona o obětech trestných činů v praxi. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Publikoval: Martina Smudková

Zveřejněno do: 16.05.2013

Celý článek

8.2.2013

Výzkum pocitu bezpečí občanů v České republice

Ministerstvo vnitra zjišťovalo na konci roku 2012 postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti, včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky státu. Výsledky výzkumu naleznete v přílohách.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

10.10.2012

Koncepce prevence kriminality na léta 2012 až 2016 v Královéhradeckém kraji

Koncepce prevence kriminality v Královéhradeckém kraji na léta 2012 až 2016.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

15.5.2012

Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v Královéhradeckém kraji

Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje na léta 2009 – 2011 byla chválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 11. září 2008.

Publikoval: Zuzana Machová

Celý článek

28.12.2011

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2012

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) byl vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2012, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

7.9.2011

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem v Programu prevence kriminality v roce 2011

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem v Programu prevence kriminality v roce 2011

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek