Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální prevencePrevence kriminality

Prevence kriminality

10. 3. 2017

Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje 2016

Odborem sociálních věcí byla za spolupráce ostatních subjektů, zejména Policie ČR, vytvořena Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2016

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

14. 2. 2017

Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu Ministerstva vnitra k tématu Asistent prevence kriminality

Ministerstvo vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality vydalo na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací závazné pokyny MV ČR k zamezení nedorozumění a omylů v otázce preventivního projektu Asistent prevence kriminality II/2017.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

14. 12. 2016

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 5. 12. 2016 vzalo na vědomí Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021. Oblasti, kterých se Strategie 2017 - 2021 dotýká, jsou tři. Jedná se o oblast prevence kriminality, oblast protidrogové politiky (adiktologie) a oblast sociálně vyloučených lokalit, resp. se zaměřuje na zmírňování sociálního vyloučení osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Vycházíme z předpokladu, že tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity by měly být ve vzájemné interakci.

Publikoval: Mgr.Monika Honzíková, Mgr. Martina Smudková

Celý článek

26. 7. 2016

Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje za rok 2015

V rámci agendy prevence kriminality byla vypracována Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

5. 5. 2014

Seminář prevence kriminality – Bezpečná lokalita

Královéhradecký kraj realizoval ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR seminář zaměřený na účinné prostředky situační prevence. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou nové trendy v oblasti mechanických a technických prostředků, kterými lze bojovat proti zejména majetkové trestné činnosti. Zkušenosti si vyměnili zaměstnanci městských úřadů a městských policií z Královéhradeckého kraje s kolegy z Pardubického, ale i Moravskoslezského kraje.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

6. 12. 2013

Vyhlášení dotačního program prevence kriminality pro rok 2014

Dotační program byl vyhlášen v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

16. 5. 2013

Pozvánka na seminář Prevence krminality

Dne 7. června je připraven Seminář v oblasti prevence kriminality. Obsahem semináře bude problematika vyhodnocování efektivity projektů sociální prevence a aplikace vybraných otázek zákona o obětech trestných činů v praxi. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Publikoval: Martina Smudková

Zveřejněno do: 16.05.2013

Celý článek

8. 2. 2013

Výzkum pocitu bezpečí občanů v České republice

Ministerstvo vnitra zjišťovalo na konci roku 2012 postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti, včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky státu. Výsledky výzkumu naleznete v přílohách.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

10. 10. 2012

Koncepce prevence kriminality na léta 2012 až 2016 v Královéhradeckém kraji

Koncepce prevence kriminality v Královéhradeckém kraji na léta 2012 až 2016.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek