Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální prevencePrevence kriminality

Prevence kriminality

21. 6. 2018

Prevence kriminality na regionální úrovni - Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2017

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky, a to i na regionální úrovni.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

21. 6. 2018

Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017

Odborem sociálních věcí byla za spolupráce ostatních subjektů, zejména Policie ČR, vytvořena Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

10. 3. 2017

Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje 2016

Odborem sociálních věcí byla za spolupráce ostatních subjektů, zejména Policie ČR, vytvořena Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2016

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

14. 2. 2017

Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu Ministerstva vnitra k tématu Asistent prevence kriminality

Ministerstvo vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality vydalo na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací závazné pokyny MV ČR k zamezení nedorozumění a omylů v otázce preventivního projektu Asistent prevence kriminality II/2017.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

14. 12. 2016

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 5. 12. 2016 vzalo na vědomí Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021. Oblasti, kterých se Strategie 2017 - 2021 dotýká, jsou tři. Jedná se o oblast prevence kriminality, oblast protidrogové politiky (adiktologie) a oblast sociálně vyloučených lokalit, resp. se zaměřuje na zmírňování sociálního vyloučení osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Vycházíme z předpokladu, že tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity by měly být ve vzájemné interakci.

Publikoval: Mgr.Monika Honzíková, Mgr. Martina Smudková

Celý článek

26. 7. 2016

Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje za rok 2015

V rámci agendy prevence kriminality byla vypracována Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015.

Publikoval: Monika Honzíková

Celý článek

5. 5. 2014

Seminář prevence kriminality – Bezpečná lokalita

Královéhradecký kraj realizoval ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR seminář zaměřený na účinné prostředky situační prevence. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou nové trendy v oblasti mechanických a technických prostředků, kterými lze bojovat proti zejména majetkové trestné činnosti. Zkušenosti si vyměnili zaměstnanci městských úřadů a městských policií z Královéhradeckého kraje s kolegy z Pardubického, ale i Moravskoslezského kraje.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

6. 12. 2013

Vyhlášení dotačního program prevence kriminality pro rok 2014

Dotační program byl vyhlášen v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

16. 5. 2013

Pozvánka na seminář Prevence krminality

Dne 7. června je připraven Seminář v oblasti prevence kriminality. Obsahem semináře bude problematika vyhodnocování efektivity projektů sociální prevence a aplikace vybraných otázek zákona o obětech trestných činů v praxi. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Publikoval: Martina Smudková

Zveřejněno do: 16.05.2013

Celý článek