Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyKrajské dotační programy pro rok 2017Sociální oblast

Sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2017


22. 12. 2017

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2017

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2017, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 19. 6. 2017, je možné využívat do 31. prosince 2017 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Publikoval: Štěpánka Konečná

Celý článek

30. 11. 2017

Žádost o změnu čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV 2017

Pouze pro dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

31. 10. 2017

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2017 2.kolo

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 30. 10. 2017 dotace 2.kolo z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

12. 9. 2017

Vyhlášení 2.kola dotací na podporu sociálních služeb 2017

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dne 11. 9. 2017 2.kolo dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

12. 9. 2017

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu KHK a navýšení dotací KHK z rozpočtu MPSV 2017

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 9. 2017 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

19. 6. 2017

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit 2017

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 19. 6. 2017 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

19. 6. 2017

Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 19. 6. 2017 dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

26. 4. 2017

Formuláře žádostí k Dotačnímu programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinných aktivit 2017

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 28. dubna 2017 a nejpozději 9. května 2017 včetně. (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

28. 3. 2017

Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK

Dne 27. 3. 2017 Zastupitelstvo kraje schválilo Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

7. 2. 2017

Výsledky dotací 2017 KHK z rozpočtu MPSV na podporu sociální služeb

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 6. 2. 2017 výsledky 1. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek