Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyKrajské dotační programy pro rok 2017Sociální oblast

Formuláře žádostí k Dotačnímu programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinných aktivit 2017

Poslední aktualizace: 26. 4. 2017

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 28. dubna 2017 a nejpozději 9. května 2017 včetně. (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail:

mzehan@kr-kralovehradecky.cz

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Formulář přílohy 3 doc 40 kB 26.4.2017
Vzor čestného prohlášení o bezdlužnosti doc 56 kB 26.4.2017
Formuláře žádosti a příloh 1 a 2 xls 371 kB 9.5.2017