Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotaceAktuality - kotlíkové dotace

Aktuality - kotlíkové dotace

16.11.2016

Druhá výzva - proces hodnocení žádostí

Vážení žadatelé, bezprostředně po ukončení přijímání žádostí v rámci 2. výzvy tzv. Kotlíkových dotací byl pracovníky oddělení evropských grantů, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, zahájen proces hodnocení žádostí. Vlastní hodnocení zahrnuje dvě fáze, a to kontrolu splnění formálních náležitostí žádosti (tj. dodržení předepsané formy projektové žádosti, kompletnost dodaných příloh, správné vyplnění, srozumitelnost uvedených údajů apod.) a dále kontrolu splnění podmínek dotačního programu (oprávněnost žadatele, ověření v Katatsru nemovitostí, Insolvenčním rejstříku, Registru obyvatel aj.). Zároveň probíhá zasílání výzev k nápravě těm, kteří předložili projektovou žádost s nějakým formálním nedostatkem. Je nutné hodnotit veškeré dodané žádosti (tj. celkem 1683). Proto prosíme všechny žadatele o trpělivost, celý proces v jeho jednotlivých fázích může každý žadatel sledovat po přihlášení na dotačním portále DOTIS. Předpokládáme, že obě fáze hodnocení budou ukončeny do konce prosince 2016, poté proběhne příprava materiálů ke schválení Radě Královéhradeckého kraje a po schválení budou úspěšným žadatelům odeslány návrhy smluv. Uzavírání smluv bude zahájeno nejpozději v únoru 2017. Poté už je možné předkládat doklady k proplacení dotace.S těmi, kteří z nějakého důvodu nesplnili podmínky dotačního programu, nebo nedoložili potřebné dokumenty, intenzivně komunikujeme. Děkujeme vám za vaši přízeň i součinnost.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

4.10.2016

Druhá výzva - pořadí žádostí registrovaných v systému DOTIS

Dne 4. 10. 2016 byl zveřejněn Seznam podaných žádostí do druhého kola dotačního programu 16OPK Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace. Při elektronickém příjmu žádostí byl z důvodu extrémního zatížení serveru uplatněn systém tzv. preferenčních kódů, který zajistil žadateli podání jedné žádosti z daného uživatelského účtu buď přímým přístupem na server, nebo přidělením preferenčního kódu v době přetížení serveru při zachování pořadí (vzhledem k využití tohoto systému není číslo žádosti pořadovým číslem, ale o pořadí rozhoduje pouze čas podání). Přidělený preferenční kód bylo nutné uplatnit nejdéle do 48 hodin od jeho přidělení. Registrační číslo žádosti bylo žadateli sděleno po podání žádosti e-mailovou zprávou, na základě tohoto údaje je pak možné zjistit z přiloženého seznamu aktuální pořadí.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

15.9.2016

Druhá výzva na kotlíkové dotace byla ukončena!

Obrovský zájem o kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji způsobil, že během jednoho jediného dne vyčerpali žadatelé veškeré přidělené finance. Letošní už druhá výzva, ve které se na výměnu kotlů rozdělovalo celkem 94 milionů korun, byla odstartována vpondělí 12. září v 8 hodin ráno a ještě tentýž den bylo přijato na 1500 žádostí. Další dva dny ještě mohli žadatelé uplatnit tzv. preferenční kód, který jim systém přidělil vpřípadě přetížení serveru. Krajský úřad registruje celkem 1683 žádostí se sumou požadavků na dotaci asi 190 milionů korun. Nyní probíhá export a analýza dat ze serveru, poté se budou všechny žádosti vyhodnocovat a bude se rozhodovat o udělení dotací. Žadatelé, kteří úspěšně podali projektovou žádost, obdrželi e-mail o přidělení registračního čísla žádosti a upozornění na povinnost dodat do 10 pracovních dnů od podání žádosti její listinnou verzi, včetně všech relevantních příloh. Číslo žádosti není pořadovým číslem, o pořadí rozhoduje přesný čas podání. O pořadí žádostí bude veřejnost informována až po kompletní kontrole exportovaných dat.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

9.9.2016

Druhá výzva na kotlíkové dotace startuje!!!

Již v pondělí 12. září od 8:00 bude možné v dotačním portálu Královéhradeckého kraje zaregistrovat projektovou žádost o dotaci na výměnu zastaralého zdroje vytápění. Již nyní je možné se v systému zaregistrovat - vytvořit si jedinečný uživatelský účet, pod kterým je pak možné okamžitě po otevření výzvy podat žádost.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

8.8.2016

Semináře pro 2. výzvu Kotlíkových dotací

V souvislosti s plánovaným vyhlášením 2. výzvy na předkládání žádostí o Kotlíkovou dotaci, budou realizovány semináře v těchto obcích.“

Publikoval: Pavla Bernacká

Celý článek

18.7.2016

Podmínky 2. výzvy dotačního programu Královéhradeckého kraje – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji

Dne 12. 7. 2016 byly na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zveřejněny podmínky 2. výzvy dotačního programu 16OPK02 „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

25.1.2016

Kotlíkové dotace – ukončení podávání žádostí o dotaci

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu vyčerpání celkové alokace dotačního programu 16OPK01 Kotlíkové dotace bohužel není od 25. ledna 2016, 10.00 hod., možné podávat projektové žádosti. O vyhlášení další výzvy budeme veřejnost včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

21.1.2016

Prohlášení o změnách v projektové žádosti

Prohlášení o změnách v projektové žádosti vyplňuje žadatel pokud již nyní ví, že při vyplňování projektové žádosti o "kotlíkovou" dotaci udělal chybu - např. v kontaktních údajích, harmonogramu, požadavku na nový zdroj vytápění, "mikro" opatření apod. - nebo byl k doplnění vyzván pracovníkem administrujícím jeho žádost.

Publikoval: Pavla Bernacká

Celý článek

19.1.2016

Kotlíkové dotace – informace k podávání žádostí o dotaci

„Sdělujeme žadatelům, že technické problémy, které se objevily v pondělí 11. 1. 2016 po půlnoci díky enormnímu zatížení dotačního portálu, byly v ranních hodinách téhož dne vyřešeny a následně je již možné podávat projektové žádosti bez větších problémů.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek