Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotaceAktuality - kotlíkové dotace

Aktuality - kotlíkové dotace

26. 6. 2018

Výzva č. 18OPK01 vyhlášena!

Rada kraje na svém 16. zasedání dne 11. 6. 2018 schválila dotační program 18OPK01 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace II". Výzva byla zveřejněna v pondělí 25. 6. 2018 na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

18. 6. 2018

Výzva k účasti na testování elektronického systému podávání žádostí!!!

Královéhradecký kraj jako poskytovatel dotace v rámci programu 18OPK01 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace vyzývá potenciální žadatele i ostatní zájemce s funkční registrací v aplikaci DOTIS k testování elektronického systému pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci. Testování systému podávání žádosti do elektronického Pořadníku žadatelů bude probíhat od pondělí 18. 6. 2018 od 8:00 do čtvrtku 28. 6. 2018 do 14:00. Zájemci, kteří chtějí v září podávat své žádosti do výzvy 18OPK01 mohou využít této možnosti vyzkoušet si, jak bude zápis probíhat ve středu 19. 9. 2018 v 10:00 hodin.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

31. 5. 2018

GDPR - informace pro příjemce a žadatele

V souvislosti s účinností tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od 25. 5. 2018 zveřejňujeme informace pro žadatele a příjemce v rámci programu Kotlíkových dotací.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

25. 5. 2018

Semináře pro novou výzvu Kotlíkových dotací

Královéhradecký kraj plánuje v září 2018 spustit novou výzvu na předkládání žádostí o Kotlíkovou dotaci. V případě zájmu získat dotaci na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího 3. - 5. emisní třídu za nový zdroj vytápění (automatický kotel kombinovaný na uhlí a biomasu, kotel spalující výhradně biomasu s ručním i automatickým přikládáním paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo), využijte prosím této příležitosti k seznámení se s hlavními podmínkami dotačního programu i způsobem podání žádosti.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

26. 4. 2018

Kotel Attack FD 25 Automat (SVT 6503) není již podporován!

Upozorňujeme úspěšné uchazeče o dotaci v rámci výzvy 17OPK02 stejně jako potenciální žadatele pro následující výzvu 18OPK01, že výše uvedený kotel není již uveden v Seznamu výrobků a technologií Státního fondu životního prostředí (část Kotlíkové dotace – 2. kolo /67. výzva OPŽP od 2017/) a není tedy možné v rámci výše uvedených výzev na jeho pořízení čerpat dotaci.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

16. 4. 2018

Nepřijatelnost některých kotlů ATMOS v rámci Kotlíkových dotací

Královéhradecký kraj byl Státním fondem životního prostředí informován o chybě ve značení kotlů Atmos s možným dopadem na potenciální žadatele o Kotlíkovou dotaci. Konkrétně bylo zjištěno, že u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Jak potvrdil i výrobce, tyto kotle mohou mít na štítku uvedenu nižší třídu než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

21. 2. 2018

Výzva 17OPK02 - výsledky hodnocení

Rada Královéhradeckého kraje na své 5. schůzi dne 19. 2. 2018 projednala žádosti předložené v rámci 4. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 26. 9. 2017, příjem žádostí zahájen 30. 10. 2017) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

7. 2. 2018

Informace pro žadatele v rámci výzvy 17OPK02 - stav hodnocení žádostí

Vážení žadatelé, proces hodnocení žádostí byl ukončen, nyní se připravují podklady pro rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace žadatelům, jejichž žádosti splnily podmínky dotačního programu. Zasedání Rady je plánováno na 19. 2. 2018, poté Vás budeme písemně informovat prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené ve Vaší projektové žádosti.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

4. 12. 2017

Informace k proplácení Kotlíkových dotací na přelomu roku

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu ukončování účetního roku nebudeme schopni v období od 15. 12. 2017 a nejméně do 15. 1. 2018 proplácet zálohové ani následné platby.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

16. 11. 2017

Seznam podaných žádostí do výzvy č. 17OPK02

Od úterý 31. 10. do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 mohli žadatelé, kteří se v pondělí 30. 10. umístili v elektronickém Pořadníku žadatelů do 1050. místa, podat elektronickou žádost prostřednictvím dotačního portálu DOTIS. V rámci výzvy č. 17OPK02 bylo podáno 989 žádostí v celkovém objemu necelých 106 mil. Kč. Žadatelé mají následně povinnost do 10 pracovních dní dodat podepsanou listinnou verzi žádosti, vč. všech příloh, poté bude zahájen proces hodnocení. Žádosti, které úspěšně projdou procesem hodnocení, budou následně předloženy orgánům kraje ke schválení poskytnutí dotace, čerpat dotaci je možné až po uzavření dotační smlouvy.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek