Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceArchivObdobí 2007-2013OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostProgramové a metodické dokumenty, příručky a publikace

Programové a metodické dokumenty, příručky a publikace

27. 3. 2015

Informace pro příjemce o možnostech provádění změn v době udržitelnosti

Od 24. 3. 2015 je účinný Metodický dopis č. 34, který se zabývá změnami v období udržitelnosti.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

6. 11. 2012

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu

Příloha č. 14 Příručky pro nesrovnalosti OP VK: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek pro příjemce OP VK – grantové projekty Královéhradeckého kraje

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

17. 1. 2011

Informační listy OP VK

Hlavním cílem je poskytovat aktuální informace z oblasti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Informační listy jsou určeny především pro příjemce finanční podpory, kteří realizují své grantové projekty v rámci globálních grantů OP VK Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

5. 1. 2010

Monitorovací zpráva a její přílohy

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

5. 1. 2010

Žádost o schválení podstatných změn

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

22. 1. 2009

Manuály vizuální identity, loga ke stažení

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

22. 1. 2009

Publikace

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

22. 1. 2009

Nařízení, usnesení

Publikoval: admin admin

Celý článek

27. 11. 2008

Metodické dopisy, metodiky

Metodické dokumenty k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

31. 10. 2008

Programové dokumenty

Aktuální programové dokumenty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

5. 9. 2008

Příručky pro žadatele a pro příjemce

Aktualizované znění příruček pro žadatele a pro příjemce, doplňující dokumenty.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek