Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceArchivObdobí 2007-2013OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostProgramové a metodické dokumenty, příručky a publikace

Metodické dopisy, metodiky

Poslední aktualizace: 27. 11. 2008

Metodické dokumenty k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Autor: Roman Klíma

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Informace pro příjemce Nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost pdf 117 kB 30.11.2012
Metodický dopis č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení (platný od 26. 6. 2012) pdf 469 kB 13.7.2012
Metodický dopis č. 19 Upřesnění podmínek Příručky pro příjemce OP VK pdf 384 kB 1.9.2011
Metodický pokyn č. 18 Metodický pokyn č. 18 - Přehled plateb projektu xls 192 kB 3.4.2012
Metodický pokyn č. 18 Metodický pokyn č. 18 - Ukončování projektu pdf 804 kB 3.4.2012
Metodika monitorovacích indikátorů, v. 3 Verze 3, platná od 22. 8. 2011 pdf 2170 kB 1.9.2011
Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK pdf 302 kB 11.4.2011
Metodický dopis č. 15 Podrobný výklad nezpůsobilosti vzniklých kurzových rozdílů, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK pdf 347 kB 11.1.2011
Metodický dopis č. 14 Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů ve VZMR (aktualizovaná verze) pdf 205 kB 5.11.2010
Metodický dopis č. 13 Metodický dopis č. 13 - Realizace vzdělávacích aktivit v prioritní ose 3 v rámci Globálních grantů pdf 302 kB 26.3.2010
Metodický dopis č. 12 Úprava postupu při používání prvků povinné publicity OP VK pdf 128 kB 22.12.2009
Metodický dopis č. 11 Úprava postupu při zadávání veřejných zakázek pdf 515 kB 17.8.2009
Metodika způsobilých výdajů Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 - 2013 pdf 840 kB 8.6.2009
Pravidla způsobilých výdajů Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 - 2013 pdf 414 kB 8.6.2009
Závazné postupy pro zadávání zakázek Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 pdf 252 kB 8.6.2009
Metodický dopis č. 10 - Pravidla veřejné podpory Metodický dopis č. 10 - Pravidla veřejné podpory - platný od 1. 6. 2009 pdf 8310 kB 4.6.2009
Metodický dopis č. 7 (aktualizace ke dni 12. 6. 2009) Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů. pdf 2823 kB 20.2.2009
Obvyklé mzdy pro 2. výzvu Obvyklé mzdy/platy pro realizaci projektů na území Královéhradeckého kraje. xls 39 kB 12.2.2009
Obvyklé ceny zařízení pro 2. výzvu Doporučené pořizovací ceny pro nákup vybavení k realizaci projektů OP VK - Královéhradecký kraj. xls 1053 kB 12.2.2009
Aktivity týkající se školních vzdělávacích programů pdf 51 kB 12.2.2009
Metodický dopis č. 5 (aktualizace 14. 4. 2009) Doporučení pro režijní náklady pdf 165 kB 27.11.2008
Metodický dopis č. 6 aktualizovaný k 20. 3. 2009 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání. pdf 4658 kB 27.11.2008