Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotační programy pro rok 2010Cestovní ruch

Dotační programy pro oblast cestovního ruchu na rok 2010

Poslední aktualizace: 8. 2. 2010

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/736/2010 ze dne 9.6.2010 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 17.6.2010 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu

CRDM2010 Podpora destinačního managementu v turisticky významných územích – celková alokace 1 800 000 Kč.

Termín vyhlášení programu byl stanoven na 21.6.2010, žádosti je možno podávat do 30.7.2010. Všechny žádosti musí být doručeny na místo pro podání žádosti do termínu stanoveného pro podání žádosti. Při dodání žádosti poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za termín dodání považuje její fyzické převzetí pracovníkem podatelny na adresu uvedenou ve vyhlášeném dotačním programu.

V přiložených souborech jsou uvedeny úplné podmínky dotačního programu a formulář žádosti s pokyny k jejímu vyplnění.Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/9/492/2010 ze dne 28.4.2010 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 6.5.2010 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu

CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu - alokace 420 000 Kč.

Termín vyhlášení programu byl stanoven na 7.5.2010, žádosti je možné podávat do 18.5.2010.

Podpora z tohoto dotačního programu má charakter malého rozsahu (de minimis), tzn. že příjemce této dotace nesmí obdržet za roky 2008, 2009 a 2010 v rámci tohoto režimu (de minimis) více než 200 000 Euro za dotace. Více informací o režimu podpory de minimis naleznete zde.Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/1/49/2010 ze dne 6.1.2010 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 11/747/2010 ze dne 28.1.2010 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu

CRG012010 Úprava lyžařských běžeckých tras - alokace 1 mil. Kč.

Termín vyhlášení programu byl stanoven na 8.2.2010, žádosti je možné podávat do 31.3.2010.


Autor: Jan Špelda

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
CRG012010 Úprava lyžařských a běžeckých tras
podmínky programu
pdf 148 kB 8.2.2010
CRG012010 Úprava lyžařských běžeckých tras
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17.6.2010 schválilo usnesením č. ZK/14/1009/2010 projekty k financování
pdf 188 kB 24.6.2010
CRDM2010 Podpora destinačního managementu v turisticky významných územích
podmínky programu
xls 67 kB 21.6.2010
CRDM2010 Podpora destinačního managementu v turisticky významných územích
formulář žádosti
xls 94 kB 21.6.2010
CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu
podmínky programu
pdf 152 kB 7.5.2010
CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17.6.2010 schválilo usnesením č. ZK/14/1001/2010 projekty k financování
pdf 204 kB 24.6.2010
Závěrečná zpráva Formulář závěrečné zprávy o realizování projektu a vyúčtování dotace doc 69 kB 6.8.2010