Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2013Sociální oblast

Sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2013


22. 9. 2014

Zpráva o vyúčtování dotací v sociální oblasti za rok 2013

Podklad pro organizace, které čerpaly a vyúčtovaly dotace za rok 2013 v sociální oblasti. Tento podklad může sloužit jako doložení skutečnosti, že dotaci příslušná organizace řádně vyúčtovala.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

13. 1. 2014

Dotace MPSV 2013 - Pokyny k finančnímu vypořádání dotace na sociální služby

Zveřejňujeme pokyn k vyúčtování dotace MPSV za rok 2013

Publikoval: Veronika Pršalová

Celý článek

6. 1. 2014

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - sociální oblast

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012 , pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2013 a dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit Královéhradeckém kraji v roce 2013 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2013 na předepsaných formulářích.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

6. 11. 2013

3. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2013 vyplacena

Ve dnech 2.10.2013, 3.10.2013 a 14.10.2013 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 3. splátky dotace na rok 2013 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tuto splátku MPSV ČR vypočetlo následovně: - ve výši 30 % z přidělené dotace

Publikoval: Veronika Pršalová

Celý článek

25. 6. 2013

2. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2013 vyplacena

Publikoval: Veronika Pršalová

Celý článek

20. 6. 2013

Výsledky dotací na poskytování sociálních služeb Královéhradeckém kraji v roce 2013 a na podporu služeb, které navazují

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém jednání dne 17.6.2013 dotace na poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. v Královéhradeckém kraji v roce 2013 a na podporu služeb, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit pro rok 2013.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

24. 4. 2013

1. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2013 vyplacena

Publikoval: Veronika Pršalová

Celý článek

19. 3. 2013

Dotační program na podporu navazujících činností a prorodinných aktivitv roce 2013

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2013.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

19. 3. 2013

Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2013

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2013.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek