Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


16. 11. 2017

Seznam podaných žádostí do výzvy č. 17OPK02

Od úterý 31. 10. do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 mohli žadatelé, kteří se v pondělí 30. 10. umístili v elektronickém Pořadníku žadatelů do 1050. místa, podat elektronickou žádost prostřednictvím dotačního portálu DOTIS. V rámci výzvy č. 17OPK02 bylo podáno 989 žádostí v celkovém objemu necelých 106 mil. Kč. Žadatelé mají následně povinnost do 10 pracovních dní dodat podepsanou listinnou verzi žádosti, vč. všech příloh, poté bude zahájen proces hodnocení. Žádosti, které úspěšně projdou procesem hodnocení, budou následně předloženy orgánům kraje ke schválení poskytnutí dotace, čerpat dotaci je možné až po uzavření dotační smlouvy.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

15. 11. 2017

Prezentace Virtuální učebny

Dne 14. 12. 2017 proběhne v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje prezentace virtuální učebny.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

14. 11. 2017

Semináře k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2018

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 30. 10. 2017 schválilo dotační programy pro rok 2018.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

14. 11. 2017

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Dne 24. listopadu 2017 se v sálu hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko.

Školení bude zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, prioritní osu 3 - Vzdělání a kvalifikace a prioritní osu 4 - Spolupráce institucí a komunit.

Pozvánku na školení, program školení, odkaz na registrační formulář a další informace naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020) v sekci Aktuality.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

13. 11. 2017

Harmonogram akcí

Aktuální přehled plánovaných akcí v rámci projektu KAP KHK.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

10. 11. 2017

Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK

registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0005177

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Vítová

Celý článek

8. 11. 2017

Podrobnější informace k dokladu o technickém stavu kotle dle sdělení MŽP

Vážení žadatelé, s ohledem na dotazy některých z Vás ohledně dokladu o technickém stavu kotle a osobách oprávněných tento doklad vystavit, odkazujeme na stránky Ministerstva životního prostředí, kde je k dispozici dokument upřesňující povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

1. 11. 2017

Pokyny pro žadatele z Pořadníku žadatelů v rámci výzvy 17OPK02

V pondělí 30. 10. 2017 se žadatelé o Kotlíkovou dotaci měli možnost zapsat do elektronického Pořadníku žadatelů. Kapacita pořadníku byla 1050 míst. Všichni úspěšní žadatelé mají od úterý 31. 10. 2017 až do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 možnost si po přihlášení do svého účtu na portále DOTIS vyplnit kompletní formulář elektronické žádosti a poté odeslat na krajský úřad. Formulář je každému zapsanému žadateli automaticky vygenerován, není nutné jej vytvářet přes žádné tlačítko! Prosíme žadatele, aby v rámci procesu vyplňování projektové žádosti neměnili žádné údaje na svém účtu! Žádost, prosím, nemažte - uživatel není v takovém případě už schopen si nový formulář znovu vytvořit!

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

1. 11. 2017

Platforma REGIOTEX

Královéhradecký kraj se podílí na společné iniciativě 13 regionů EU, Evropské technologické platformy pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu, Euratexu, Evropské konfederace oděvního a textilního průmyslu, s cílem posilovat konkurenceschopnost, inovační aktivity firem/klastrů a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v textilním a oděvním průmyslu.

Více informací naleznete http://www.cirihk.cz/regiotex.html

Publikoval: Daniel Všetečka

Celý článek