Rozvoj kraje - aktuální informace

20.1.2020

Tipy na výlety CZ-PL

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Společným sekretariátem Olomouc realizoval aktivitu na propagaci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pod názvem “Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek/Tips for trips PL-CZ”. Výsledné spoty jsou umístěny na facebooku Turistického portálu Královéhradeckého kraje a rovněž v sekci Spoty s česko-polskou tematikou na tomto turistickém portálu (zde 5 spotů s vazbou na Královéhradecký kraj). Spoty jsou rovněž průběžně umísťovány na facebooku Královéhradeckého kraje.

13.1.2020

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro veřejné projednání

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42b a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „Aktualizace č. 4 ZÚR KHK“), pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

17.12.2019

Harmonogram akcí

Aktuální přehled plánovaných akcí v rámci projektu KAP KHK.

17.12.2019

Vstup do nové reality roku 2020

Pozvání pro ředitele a ředitelky škol Královéhradeckého kraje ke vstupu do nové reality roku 2020 s náměstkyní hejtmana Královéhradeckého kraje paní Martinou Berdychovou