Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


27.3.2015

Informace pro příjemce o možnostech provádění změn v době udržitelnosti

Od 24. 3. 2015 je účinný Metodický dopis č. 34, který se zabývá změnami v období udržitelnosti.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

26.3.2015

Žádost o změnu struktury čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Žádost o změnu struktury čerpání dotace v rámci programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

26.3.2015

Čistá obec, čisté město, čistý kraj

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

17.3.2015

Vyplácení 1. splátky dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2015 je zahájeno.

Bylo zahájeno zasílání peněžních prostředků na účty poskytovatelů sociálních služeb na základě výsledků dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

17.3.2015

Vyúčtování dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje přidělené v roce 2014, kterou bylo možné čerpat do 31.3.2015

Vyúčtování dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje přidělené v roce 2014, kterou bylo možné čerpat do 31.3.2015, je poskytovatel služby povinen v souladu s dodatkem k dotační smlouvě doručit na krajský úřad nejpozději do 20.4.2015.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

17.3.2015

Nový odborný garant za oblast životního prostředí

Pro dotační program 15ZPD03 - Nakládání s odpady a ochrana ovzduší byl stanoven nový odborný garant

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

6.3.2015

Semináře k soutěži Vesnice roku 2015

Publikoval: Renata Fodorová

Celý článek

6.2.2015

Výsledky dotačního programu na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu pro rok 2015

Dne 2. 2. 2015 schválilo zastupitelstvo kraje výsledky dotačního řízení. Výsledky jsou zveřejněny v příloze ke stažení. Odbor sociálních věcí následně provede distribuci dotačních smluv, podepsání smluv ze strany statutárních zástupců kraje a po obdržení prostředků od MPSV následně jejich distribuci k poskytovatelům služeb.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek