Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


3.7.2015

LeaderFEST 2015 aneb „návrat ke kořenům“

Náchod se stal na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Heslem letošního ročníku byl návrat „Zpátky ke kořenům“.

Celý článek

29.6.2015

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Královéhradecký kraj dlouhodobě patří podle obecného povědomí i dle specializovaných průzkumů k nejpřitažlivějším regionům pro život v rámci celé České republiky. Abychom si tuto image i nadále udrželi, musíme dále intenzivně rozvíjet podnikatelské aktivity, podporovat rozvoj služeb a umožnit pro nové i stávající obyvatele kvalitní nabídku bydlení v regionu.

Publikoval: admin admin

Celý článek

29.6.2015

Novela SZ 2015

Publikoval: admin admin

Zveřejněno do: 10.07.2015

Celý článek

23.6.2015

Dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

22.6.2015

Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neivestiční dotace na výdaje JPO obcí Královéhradeckého kraje

Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

10.6.2015

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů Evropské unie a Královéhradeckého kraje v období 2014-2020

Pozvánka na setkání pořádané Královéhradeckým krajem a Centrem investic, rozvoje a inovací.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

28.5.2015

Sdělení k náležitostem žádostí o dotaci - § 10a odst (3) písm. f,z č. 250/2000 Sb.

Sdělení na základě ustanovení § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k náležitostem žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

25.5.2015

Schválené dotace Programu obnovy venkova 2015 - II. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 21. zasedání dne 11. 5. 2015 schválilo usnesením ZK/21/1402/2015 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 15POV01 a 15POV02 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.

Publikoval: Renata Pitrmanová

Celý článek