Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


26. 4. 2018

Kotel Attack FD 25 Automat (SVT 6503) není již podporován!

Upozorňujeme úspěšné uchazeče o dotaci v rámci výzvy 17OPK02 stejně jako potenciální žadatele pro následující výzvu 18OPK01, že výše uvedený kotel není již uveden v Seznamu výrobků a technologií Státního fondu životního prostředí (část Kotlíkové dotace – 2. kolo /67. výzva OPŽP od 2017/) a není tedy možné v rámci výše uvedených výzev na jeho pořízení čerpat dotaci.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

24. 4. 2018

Formuláře žádosti k Dotačnímu programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktiv

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 27. dubna 2018 a nejpozději 9. května 2018 včetně. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

23. 4. 2018

Jak na veřejné zakázky

Pozvánka na seminář Jak na veřejné zakázky

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

20. 4. 2018

II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 1. etapa

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007838

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Štěrbová

Celý článek

20. 4. 2018

III/28520 Vrchoviny – Krčín

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007598

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Štěrbová

Celý článek

20. 4. 2018

II/298 Ledce - Opočno, 2. Etapa

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007575

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Štěrbová

Celý článek

19. 4. 2018

Krajský informační zpravodaj SMS ČR - duben 2018

nahlédněte do nového zpravodaje SMS ČR - v příloze

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

19. 4. 2018

Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK

registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005870

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Nikola Vargová

Celý článek

16. 4. 2018

Nepřijatelnost některých kotlů ATMOS v rámci Kotlíkových dotací

Královéhradecký kraj byl Státním fondem životního prostředí informován o chybě ve značení kotlů Atmos s možným dopadem na potenciální žadatele o Kotlíkovou dotaci. Konkrétně bylo zjištěno, že u kotlů Atmos C18S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Jak potvrdil i výrobce, tyto kotle mohou mít na štítku uvedenu nižší třídu než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

11. 4. 2018

Přírodovědná exkurze do Národního parku Podyjí

Pozvánka na přírodovědnou exkurzi do Národního parku Podyjí

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek