Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


20.10.2016

Program Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji v roce 2016

Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu od 7. do 11. listopadu 2016. Zde naleznete informace o programu.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

19.10.2016

Školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

Společný sekretariát programu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik. Školení se uskuteční dne 26. 10. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 10:30 do 14 hodin.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

18.10.2016

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2017

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením ZK/31/2133/2016 dotační programy dotační oblasti „Program obnovy venkova pro rok 2017“.

Publikoval: Renáta Fodorová

Celý článek

18.10.2016

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2017

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením ZK/31/2133/2016 dotační programy dotační oblasti „Program obnovy venkova pro rok 2017“.

Publikoval: Renáta Fodorová

Celý článek

18.10.2016

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Upozorňujeme žadatele o podporu z řad zástupců obcí, že v případě požadavku podpory na drobný sakrální objekt (kaplička, socha, kříž...), který není prohlášen kulturní památkou, lze žádat o podporu z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Podrobnosti viz ZDE

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18.10.2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 18.října dotační podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, pro obce do 3000 obyvatel. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18.10.2016

Podporované byty

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Podporované byty" (byty pro sociální bydlení). Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18.10.2016

Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Bytové domy bez bariér". Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18.10.2016

Olověné rozvody

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Olověné rozvody“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18.10.2016

Regenerace sídlišť

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Regenerace sídlišť“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek