Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


14.4.2015

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2015

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 20. zasedání dne 30. 3. 2015 schválilo usnesením ZK/20/1322/2015 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 15POV01 a 15POV02 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.

Publikoval: Renáta Fodorová

Celý článek

7.4.2015

Série seminářů na téma "Jak na přeshraniční spolupráci 2014-2020" je před zahájením

Euroregion Glacensis ve spolupráci s RDA Rychnov nad Kněžnou zahajuje sérii seminářů, kde budou představeny první konkrétní informace o nových dotačních možnostech v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Podrobné informace - viz webové stránky agentury RDA Rychnov nad Kněžnou.


Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

3.4.2015

Soutěž o nejinspirativnější česko-polský projekt

Společný technický sekre­tariát OPPS ČR - Polsko vyhlásil další ročník Soutěže o nejinspirativnější projekt, jehož realizace byla ukončena nejpozději v roce 2014, resp. 2015. Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty, realizovanými v rámci velmi úspěšného česko-polského přeshraničního programu a inspirovat další potenciální žadatele pro předkládání projektů do nového programu INTERREG V-A ČR – Polsko 2014-2020. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejzajímavější projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

3.4.2015

Analýza aktualizace č.1 ZUR KHK

Analýza potenciálních finančních dopadů aktualizace na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 45 odst. 2 stavebního zákona. (Materiál je určený pouze voleným orgánům KHK.)

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

3.4.2015

Analýza aktualizace č.1 ZUR KHK

Analýza potenciálních finančních dopadů aktualizace na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 45 odst. 2 stavebního zákona. (Materiál je určený pouze voleným orgánům KHK.)

Publikoval: admin admin

Celý článek

27.3.2015

Informace pro příjemce o možnostech provádění změn v době udržitelnosti

Od 24. 3. 2015 je účinný Metodický dopis č. 34, který se zabývá změnami v období udržitelnosti.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

26.3.2015

Žádost o změnu struktury čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Žádost o změnu struktury čerpání dotace v rámci programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

26.3.2015

Čistá obec, čisté město, čistý kraj

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

17.3.2015

Vyplácení 1. splátky dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2015 je zahájeno.

Bylo zahájeno zasílání peněžních prostředků na účty poskytovatelů sociálních služeb na základě výsledků dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek