Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


18.11.2015

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro společné jednání

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Celý článek

13.11.2015

Pozvánka na závěrečnou Výroční akci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013

Dne 4. prosince 2015 se bude v Olomouci konat závěrečná Výroční akce Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013, kde bude slavnostně zakončen tento velmi úspěšný přeshraniční program.

Informace o místu konání a harmonogramu akce včetně podrobného programu naleznete v pozvánce.

Přihlásit na tuto akci se můžete zde.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

2.11.2015

Inovace a inovační technologie ovládnou III. ročník Venkovské konference

Od středy 18. 11. až do pátku 20. 11. je pro širokou odbornou veřejnost z celého Královéhradeckého kraje v místním kulturním domě připravena Venkovská konference s názvem „Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií“

Celý článek

30.10.2015

Rozvoj podnikání v Královéhradeckém kraji - pozvánka na seminář

Královéhradecký kraj ve spolupráci s agenturou CIRI, EUROCENTREM a EUROPE DIRECT si Vás v rámci Open Days 2015 dovoluje pozvat na seminář „Podnikání v Královéhradeckém kraji“, který se bude konat v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úterý dne 3. listopadu od 10:00.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

5.10.2015

Dotační programy Královéhradeckého kraje v roce 2016

Přehled lhůt pro podávání žádostí a další informace v článku.

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

30.9.2015

Seminář pro pracovníky ÚÚP - agenda ÚAP

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

18.9.2015

Poskytování finančních podpor mimo grantové programy

V pravomoci hejtmana a členů Rady Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) je zakotvena instituce udělování příspěvků (darů a dotací) projektům pořádaným v našem kraji. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Královéhradecký kraj

Publikoval: kancelář hejtmana

Celý článek

16.9.2015

Vyhlášení dotací na podporu sociálních služeb z rozpočtu MPSV pro rok 2016

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dne 14.9.2015 dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek