Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


19. 9. 2017

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

registrační číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002502

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Vilém Maur

Celý článek

18. 9. 2017

ÚS: Posouzení vybr. otázek souv. s příp. vlivem dopr. koridoru řešeného v platných ZÚR KHK jako "rychlostní silnice R11" při průchodu obcí Kocbeře

Územní studie: Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11“ při průchodu územím obce Kocbeře

Publikoval: Ing. Petr Háp

Celý článek

13. 9. 2017

Pozvánka na workshop na téma Elektronický podpis a šifrování dat

Pozvání pro ředitele SŠ a VOŠ na:

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

12. 9. 2017

Konzultační dny k OP Zaměstnanost

Dne 27. 9. 2017 se uskuteční první z konzultačních dnů odboru podpory projektů řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v Liberci v budově Okresní správy sociálního zabezpečení. Další konzultační dny budou následovat v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Publikoval: Lukáš Krátký - MPSV

Celý článek

12. 9. 2017

Vyhlášení dotačního programu pro rok 2018

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dne 11.9.2017 dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

12. 9. 2017

Vyhlášení 2.kola dotací na podporu sociálních služeb 2017

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dne 11. 9. 2017 2.kolo dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

12. 9. 2017

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu KHK a navýšení dotací KHK z rozpočtu MPSV 2017

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 9. 2017 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

6. 9. 2017

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko - prioritní osa 1 + vlajkové a silniční projekty

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) pořádá dne 10. 10. 2017 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce z Královéhradeckého kraje, případně z Pardubického a Libereckého kraje.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

6. 9. 2017

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

registrační číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002051

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Lenka Tučková

Celý článek

5. 9. 2017

Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko

Slezské vojvodství, spolu s Moravskoslezským krajem, Euroregionem Těšínské Slezsko a Společným sekretariátem programu srdečně zve všechny zájemce na Výroční akci programu Interreg V-A ČR - Polsko, která se bude konat ve dnech 5. - 6. října 2017 v Istebné - na významném místě, které leží na trojmezí Polska, České republiky a Slovenska.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek