Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


20.2.2017

Školení pro příjemce - prioritní osy 1, 2, 3 a 4 (velké projekty)

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) pořádá školení pro konečné uživatele (příjemce dotace) v prioritních osách 1, 2, 3 a 4. Školení se uskuteční dne 13. 3. 2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva).

Další informace ke školení budou sděleny v nejbližší době.


Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

20.2.2017

Školení pro příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro konečné uživatele (příjemce dotace) na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskuteční dne 7. 3. 2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do cca 13:00 hodin.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

14.2.2017

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 6. 2. 2017 usnesením č. ZK/3/131/2017 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016).

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

14.2.2017

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 (dále jen „dotační strategie kraje“) představuje střednědobý dokument Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“) vymezující tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat realizování projektů směřujících k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (dále jen „strategie kraje“). Z tohoto důvodu dotační strategie kraje vychází a je v souladu se strategií kraje, na kterou bude navazovat Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

13.2.2017

Přehled dotačních možností pro obce

Svaz měst a obcí ČR zpracoval ucelený přehled dotačních titulů ze státního rozpočtu

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

10.2.2017

Národní informační den k 3. výzvě meziregionálního programu Interreg Europe

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Společným sekretariátem meziregionálního programu Interreg Europe pořádá Národní informační den k 3. výzvě meziregionálního programu Interreg Europe.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

10.2.2017

Národní informační den k 2. výzvě nadnárodního programu Interreg Danube

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Společným sekretariátem nadnárodního programu Interreg Danube pořádá Národní informační den k 2. výzvě nadnárodního programu Interreg Danube.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

8.2.2017

Školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskuteční dne 16. 2. 2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna, od 9:30 do cca 13:00 hodin.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek