Rozvoj kraje - aktuální informace

4.11.2019

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v KHK 2019

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 poskytnuté Královéhradeckém krajem na rok 2019, které byly schváleny Zastupitelstvem kraje (Usnesení č. ZK/21/1620/2019), je možné využívat do 31. prosince 2019 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

31.10.2019

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU
K 31. 10.2019 končí 20ti měsíční realizace projektu Rozvoj královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370). Projekt rozvíjel koncepční přístup k vyváženému rozvoji regionu Královéhradeckého kraje při uplatnění moderních přístupů v souladu s místní Agendou 21, zásadami udržitelného rozvoje a SMART řešení.

24.10.2019

Strategie rozvoje kraje 2014 -2020

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 je jedním z významných koncepčních dokumentů strategického zaměření určující hlavní směry rozvoje kraje na období sedmi let. Nastavení předběžných podmínek Evropské unie ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 vyžaduje nastavení základních strategických dokumentů do roku 2020.

23.10.2019

Týden vzdělávání dospělých - 2019

Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu od 11. do 15. listopadu 2019. Níže naleznete informace o programu.

9.10.2019

Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu MPSV na podporu sociálních služeb v roce 2020

Zastupitelstvo kraje schválilo Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020

8.10.2019

Harmonogram akcí

Aktuální přehled plánovaných akcí v rámci projektu KAP KHK.