Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


8. 8. 2018

Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Společným sekretariátem programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, si dovoluje pozvat všechny zájemce o česko-polskou spolupráci na Výroční akci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, která se bude konat dne 20. září 2018 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Součástí Výroční akce je i Polsko-český běh přátelství, který se bude konat dne 15. září 2018 v polském městě Głuchołazy.

Pozvánku na Výroční akci, odkaz na registrační formulář a další informace naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020) v sekci Aktuality.


Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

26. 7. 2018

Příležitosti pro region

5. ročník konference Příležitosti pro region, tentokrát s podtitulem Jaký je a bude náš venkov?

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

26. 7. 2018

Schválené dotace Programu obnovy venkova 2018

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 21. května 2018 schválilo usnesením č. ZK/13/955/2018 přidělení finanční podpory formou dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2018, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

23. 7. 2018

Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Územní studie krajiny má dvě části – Analytickou a Návrhovou. Analytická část byla pořízena ve II. pololetí roku 2017 a návrhová v I. pololetí roku 2018. Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje byla dokončena v červnu 2018.

Publikoval: Ing. Petr Háp

Celý článek

23. 7. 2018

II/303 Police nad Metují – Pěkov

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008421

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Šterbová

Celý článek

23. 7. 2018

II/300 Dvůr Králové nad Labem, ul. Tyršova + křižovatka s II/299

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008205

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Šterbová

Celý článek

23. 7. 2018

II/324 Dolní Přím – Stěžery

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008192

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Šterbová

Celý článek

23. 7. 2018

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 2. etapa

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008062

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Šterbová

Celý článek

23. 7. 2018

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 3. etapa

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008211

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Šterbová

Celý článek

23. 7. 2018

II/320 Třebešov – Libel

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007888

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Šterbová

Celý článek