Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


26. 6. 2017

Porada pro orgány územního plánování Královéhradeckého kraje (červen 2017)

Dne 20.6.2017 se uskutečnila na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje pravidelná porada k aktuálním otázkám na úseku územního plánování. Materiály z této porady jsou oprávněným uživatelům k dispozici ke stažení na tomto odkazu .

Publikoval: Ing. Petr Háp

Celý článek

22. 6. 2017

Porada procovníků měst a obcí KHK

Publikoval: Petr Háp

Celý článek

20. 6. 2017

Územně analytická data obcí

Přehled dat za obce KHK a jejich základní analýza zahrnuje dostupné a ověřené statistické údaje za KHK, které se týkají regionálního rozvoje a jsou uváděny do úrovně jednotlivých obcí. Data jsou zpracována jednak v komplexním tabulkovém přehledu a dále jsou shrnuta v analýze s doplněním grafů a map k jednotlivým tématům.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

20. 6. 2017

Dotace na obnovu sportovní infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, pro obce do 3000 obyvatel, které zřizují základní školy. Lhůta pro příjem žádostí končí 18. 8. 2017.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

19. 6. 2017

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit 2017

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 19. 6. 2017 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

19. 6. 2017

Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 19. 6. 2017 dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

25. 5. 2017

Pozvánka na workshop na téma Elektronický podpis a šifrování dat

Pozvání pro ředitele SŠ a VOŠ na:

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

17. 5. 2017

Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl

registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002985

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Jana Vítová

Celý článek

12. 5. 2017

Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE vyhlásil druhou výzvu

Dne 9. 5. byla vyhlášena 2. výzva program Interreg DANUBE. Výzva potrvá v termínu od 9. 5. do 6. 6. 2017.

Podrobnější informace včetně formuláře žádosti, jako součásti balíčku pro žadatele, naleznete na oficiálním webu programu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek