Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


12.12.2014

Výstupy ze závěrečné regionální konference k OPPS ČR - Polsko 2007-2013

Královéhradecký kraj organizoval dne 2. prosince 2014 závěrečnou regionální konferenci k OPPS ČR - Polsko 2007-2013.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

4.12.2014

Posouzení možnosti variantního řešení severozápadního obchvatu Častolovic jako možného variantního řešení ve vztahu k výsledkům pořízené územní studie

Předmětem této územní studie je prověření dalšího možného propojení stávající silnice II/318 v prostoru obce Synkov – Slemeno, k. ú. Synkov (kde se z ní odpojuje silnice II/321 směr Deštné v Orlických horách) a I/11 západně od zastavěného území městyse Častolovice v rámci jeho správního území.

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

25.11.2014

Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů KÚ KHK

Kraj se nyní nachází v závěrečné fázi realizace projektu: Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Cílem projektu je zkvalitnění lidských zdrojů a aplikace moderních metod vedoucích k jejich efektivnějšímu využívání v rámci krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: OPLZ 69

Celý článek

10.11.2014

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

7.11.2014

Dotační programy Královéhradeckého kraje na rok 2015

Dne 3. listopadu 2014 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje většinu dotačních programů vyjma oblasti Cestovní ruch. Termíny lhůt pro podávání žádostí najdete na konci článku.

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

17.10.2014

Program Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji v roce 2014

Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu od 10. do 14. listopadu 2014. Zde naleznete informace o programu.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek