Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


21.7.2015

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2015

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2015 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2015 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 22. června 2015.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

8.7.2015

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle
2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění:
V současnosti nejsou přijímány žádné žádosti fyzických osob na výměnu zastaralých kotlů! To bude možné, až kraj získá potřebné prostředky od MŽP a vyhlásí výzvu pro žadatele – vlastníky rodinných domů!

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

3.7.2015

LeaderFEST 2015 aneb „návrat ke kořenům“

Náchod se stal na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Heslem letošního ročníku byl návrat „Zpátky ke kořenům“.

Celý článek

29.6.2015

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Královéhradecký kraj dlouhodobě patří podle obecného povědomí i dle specializovaných průzkumů k nejpřitažlivějším regionům pro život v rámci celé České republiky. Abychom si tuto image i nadále udrželi, musíme dále intenzivně rozvíjet podnikatelské aktivity, podporovat rozvoj služeb a umožnit pro nové i stávající obyvatele kvalitní nabídku bydlení v regionu.

Publikoval: admin admin

Celý článek

23.6.2015

Dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

22.6.2015

Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neivestiční dotace na výdaje JPO obcí Královéhradeckého kraje

Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

10.6.2015

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů Evropské unie a Královéhradeckého kraje v období 2014-2020

Pozvánka na setkání pořádané Královéhradeckým krajem a Centrem investic, rozvoje a inovací.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek