Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


23.1.2015

Národní Infoden při příležitosti vyhlášení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Společným sekretariátem programu (Vídeň, Rakousko) pořádá v Praze dne 17. února 2015 „Národní Infoden“ při příležitosti vyhlášení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

21.1.2015

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014

Finanční prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2014, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 23.6.2014 a je možné využívat do 31. prosince 2014 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Do vyúčtování za rok 2014 zahrnout i část dotace z navýšení, které bylo schváleno dne 3.11.2014 a to ve výši čerpané částky.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

7.1.2015

Avíza o dočerpání dotací v sociální oblasti pro rok 2014

Upozorňujeme Vás na povinnost vyplývající z dotační smlouvy v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a smlouvy v rámci Programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2014.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

6.1.2015

Závěrečná zpráva o konání Týdne vzdělávání dospělých 2014 v Královéhradeckém kraji

Ve dnech 10. - 14. listopadu 2014 se v Královéhradeckém kraji opět uskutečnil Týden vzdělávání dospělých. Závěrečnou zprávu o jeho konání naleznete zde.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

6.1.2015

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 byla zpracována jako střednědobý dokument k podpoře efektivního využívání dotačních prostředků Královéhradeckého kraje. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 vychází a je v souladu se Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a s navazujícím Programem rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

5.1.2015

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2015

Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití pro rok 2015 dle usnesení Zastupitelstva Krávéhradeckého kraje č. ZK/18/1208/2014 ze dne 8.12.2014, s účinností od 1.1.2015.

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

12.12.2014

Výstupy ze závěrečné regionální konference k OPPS ČR - Polsko 2007-2013

Královéhradecký kraj organizoval dne 2. prosince 2014 závěrečnou regionální konferenci k OPPS ČR - Polsko 2007-2013.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek