Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


6.2.2015

Výsledky dotačního programu na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu pro rok 2015

Dne 2. 2. 2015 schválilo zastupitelstvo kraje výsledky dotačního řízení. Výsledky jsou zveřejněny v příloze ke stažení. Odbor sociálních věcí následně provede distribuci dotačních smluv, podepsání smluv ze strany statutárních zástupců kraje a po obdržení prostředků od MPSV následně jejich distribuci k poskytovatelům služeb.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

23.1.2015

Národní Infoden při příležitosti vyhlášení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Společným sekretariátem programu (Vídeň, Rakousko) pořádá v Praze dne 17. února 2015 „Národní Infoden“ při příležitosti vyhlášení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

21.1.2015

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014

Finanční prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2014, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 23.6.2014 a je možné využívat do 31. prosince 2014 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Do vyúčtování za rok 2014 zahrnout i část dotace z navýšení, které bylo schváleno dne 3.11.2014 a to ve výši čerpané částky.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

7.1.2015

Avíza o dočerpání dotací v sociální oblasti pro rok 2014

Upozorňujeme Vás na povinnost vyplývající z dotační smlouvy v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a smlouvy v rámci Programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2014.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

6.1.2015

Závěrečná zpráva o konání Týdne vzdělávání dospělých 2014 v Královéhradeckém kraji

Ve dnech 10. - 14. listopadu 2014 se v Královéhradeckém kraji opět uskutečnil Týden vzdělávání dospělých. Závěrečnou zprávu o jeho konání naleznete zde.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

6.1.2015

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 byla zpracována jako střednědobý dokument k podpoře efektivního využívání dotačních prostředků Královéhradeckého kraje. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 vychází a je v souladu se Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a s navazujícím Programem rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

5.1.2015

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2015

Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití pro rok 2015 dle usnesení Zastupitelstva Krávéhradeckého kraje č. ZK/18/1208/2014 ze dne 8.12.2014, s účinností od 1.1.2015.

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

12.12.2014

Výstupy ze závěrečné regionální konference k OPPS ČR - Polsko 2007-2013

Královéhradecký kraj organizoval dne 2. prosince 2014 závěrečnou regionální konferenci k OPPS ČR - Polsko 2007-2013.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek