Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava

Doprava

Aktuální informace z oblasti dopravy a silničního hospodářství


2.4.2014

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - 2014

Zkoušky se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v počítačové učebně (místnost N1.22)

Publikoval: Marcela Konečná

Celý článek

27.1.2014

Akreditovaná školící střediska

Seznam akreditovaných školících středisek (aktualizováno 3.11.2014)

Publikoval: Luboš Golitko

Celý článek

16.4.2013

"TAXI novela"

Dne 1. 5. 2013 vstoupí v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, tzv. TAXI novela. Na stránkách Ministerstva dopravy najdete doporučení týkající se taxislužby a příležitostné osobní dopravy.

Publikoval: odbor dopravy

Celý článek

16.4.2013

TRANSFORMACE živností do 31. 5. 2013

Nejpozději do pátku 31. 5. 2013, musí všichni držitelé koncese "silniční motorová doprava", kteří si nadále chtějí zachovat koncesi pro velká vozidla, požádat kterýkoliv obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání (platí i pro dopravce, kteří mají živnost přerušenou).

Publikoval: odbor dopravy

Celý článek

14.2.2013

Základní informace pro uplatnění žákovského jízdného

Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.
Žáci škol ČR do věku od 15 let do 26 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 75% plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.

Publikoval: Firich Luděk

Celý článek

16.3.2012

Informační dokument

Pro přípravu a zkoušky učitelů výuky a výcviku v řízení motorových vozidel - 2012

Publikoval: Luboš Golitko

Celý článek

20.1.2012

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - 2012

Zkoušky se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v počítačové učebně (místnost N1.22)

Publikoval: Marcela Konečná

Celý článek

4.12.2011

Zkušební řád.

Zkušební řád pro zkoušky z odborné způsobilosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.1071/2009 ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Marcela Konečná

Celý článek

12.10.2011

Sborník veřejného ochránce práv k místním a účelovým pozemním komunikacím z roku 2011

Publikační řada veřejného ochránce práv přináší sborníky zaměřené vždy na oblast, v níž se ochránce opakovaně setkává se stížnostmi. Sborníky objasňují danou problematiku, analyzují právní stav, informují o klíčových soudních rozhodnutích a přinášejí rozbor konkrétních případů, s nimiž se ochránce setkal a jeho stanoviska. Sborníky jsou rozesílány úřadům, které se danou problematikou zabývají, aby jim sloužili jako určitá metodická pomůcka ke zkvalitnění jejich činnosti. Sborníky jsou však psány tak, aby zároveň pomohly občanům zorientovat se v problematice.

Publikoval: David Mazánek

Celý článek