Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotace

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle
2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění:

Královéhradecký kraj připravuje novou výzvu Kotlíkových dotací 18OPK01 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace II“. Příjem žádostí bude zahájen ve druhé polovině září 2018. Podmínky budou zveřejněny již ve druhé polovině června. V Aktualitách naleznete program seminářů pro žadatele, které se uskuteční v červnu a září celkem na 15 místech kraje. Pro další informace sledujte nadále naše stránky.


8. 7. 2015

Obecné informace

V programovém období 2014 – 2020 je finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

6. 1. 2016

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Celý článek

6. 1. 2016

Příručka pro žadatele

Metodická příručka k dotačnímu programu Královéhradeckého kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace“

Celý článek