Uskutečněné akce KAP KHK

27.9.2018

Seminář Jak na matematickou gramotnost

Dne 26. 9. 2018 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v rámci platformy Vzdělávání pro rozvoj osobnosti uskutečnil seminář „Jak na matematickou gramotnost“.

19.9.2018

Seminář Učitelé biologie sobě 2018

Dne 18. 9. 2018 proběhl v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje druhý ročník didaktického semináře Učitelé biologie sobě 2018 z cyklu biologických setkání.

12.10.2017

Seminář Učitelé biologie sobě 2017

Dne 10. 10. 2017 proběhl v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové didaktický seminář Učitelé biologie sobě v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

2.10.2017

Tisková zpráva: Konference Učení pro život - V broumovském klášteře to zářilo nově nabitými myšlenkami

Ve dnech 21. – 22. září se uskutečnila dlouho připravovaná konference s názvem Učení pro život. Její hlavní téma znělo „Co to znamená (se) učit?“ a smyslem konference bylo setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, koho téma zajímalo a společně se pak na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference znělo „Rozsviťte své myšlenky“.

15.8.2017

Workshop Digitální technologie ve stavebnictví

Dne 31. 8. 2017 se na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové uskutečnil workshop z cyklu Digitální technologie ve stavebnictví I: Aplikace a dokumentace pro stavebnictví provozované pod operačním systémem Windows 10.

29.6.2017

Konference Učení pro život

Srdečně vás zveme na konferenci Učení pro život, jejíž téma zní „Co to znamená (se) učit?“. Pojďte si společně s námi na tuto otázku odpovědět a podívat se na téma učení z nejrůznějších úhlů pohledů. Konference se bude konat 21. – 22. září 2017 v prostorách broumovského kláštera.