Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKrajský akční plán rozvoje vzděláváníHarmonogram akcí

Uskutečněné akce KAP KHK

19. 9. 2018

Seminář Učitelé biologie sobě 2018

Dne 18. 9. 2018 proběhl v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje druhý ročník didaktického semináře Učitelé biologie sobě 2018 z cyklu biologických setkání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

3. 5. 2018

Seminář Vzdělávání a supervize nejen pro metodiky prevence

Dne 27. 4. 2018 proběhl úvodní seminář určený nejen výchovným poradcům a metodikům prevence, ale i ostatním pedagogickým pracovníkům.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

28. 3. 2018

Seminář Cesty ke čtenářské gramotnosti

Dne 20. 3. 2018 proběhl ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Královéhradeckého kraje seminář s názvem Cesty ke čtenářské gramotnosti.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

25. 10. 2017

Konference Možnosti a hranice společného vzdělávání

Dne 24. 10. 2017 proběhla v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konference „Možnosti a hranice společného vzdělávání“.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

12. 10. 2017

Seminář Učitelé biologie sobě 2017

Dne 10. 10. 2017 proběhl v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové didaktický seminář Učitelé biologie sobě v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

2. 10. 2017

Tisková zpráva: Konference Učení pro život - V broumovském klášteře to zářilo nově nabitými myšlenkami

Ve dnech 21. – 22. září se uskutečnila dlouho připravovaná konference s názvem Učení pro život. Její hlavní téma znělo „Co to znamená (se) učit?“ a smyslem konference bylo setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, koho téma zajímalo a společně se pak na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference znělo „Rozsviťte své myšlenky“.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

15. 8. 2017

Workshop Digitální technologie ve stavebnictví

Dne 31. 8. 2017 se na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové uskutečnil workshop z cyklu Digitální technologie ve stavebnictví I: Aplikace a dokumentace pro stavebnictví provozované pod operačním systémem Windows 10.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

29. 6. 2017

Konference Učení pro život

Srdečně vás zveme na konferenci Učení pro život, jejíž téma zní „Co to znamená (se) učit?“. Pojďte si společně s námi na tuto otázku odpovědět a podívat se na téma učení z nejrůznějších úhlů pohledů. Konference se bude konat 21. – 22. září 2017 v prostorách broumovského kláštera.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

11. 4. 2017

První setkání na téma matematická gramotnost a polytechnické vzdělávání

Dne 27. 4. 2017 proběhlo v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové První setkání na téma matematická gramotnost a polytechnické vzdělávání (M, Fy, Ch, Bi) v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek