Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

26. 6. 2017

Porada pro orgány územního plánování Královéhradeckého kraje (červen 2017)

Dne 20.6.2017 se uskutečnila na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje pravidelná porada k aktuálním otázkám na úseku územního plánování. Materiály z této porady jsou oprávněným uživatelům k dispozici ke stažení na tomto odkazu .

Publikoval: Ing. Petr Háp

Celý článek

2. 3. 2017

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - AKTUALIZACE 2016

Zveřejnění odkazů na dokončené 4. úplné aktuatualizace ÚAP obcí, které v souladu se stavebním zákonem pořídily úřady územního plánování obcí s rozšířenou působností v r. 2016.

Publikoval: Jitka Macková

Celý článek

14. 2. 2017

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 6. 2. 2017 usnesením č. ZK/3/131/2017 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016).

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

16. 12. 2016

Informace z porady pracovníků úřadů územního plánování Královéhradeckého kaje (prosinec 2016)

Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, která byla uspořádána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskutečnila dne 13. prosince 2016 v zasedací místnosti P1. 906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Publikoval: Jitka Macková

Celý článek

14. 11. 2016

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK – Nový návrh pro spol. jednání (2016)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 38 odst. 3 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016 schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Celý článek

11. 11. 2016

Seminář k IROP pro starosty a tajemníky ORP k dokumentům územního rozvoje (výzvy 2, 3, 9 a 45)

Cílem semináře, který se uskutečnil dne 10. listopadu 2016 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo informovat účastníky o možnostech a podmínkách čerpání prostředků v aktivitách podporovaných z výzev 2, 3, 9 a 45 IROP, které se týkají projektů na pořízení územních plánu a jejich změn, regulačních plánů a územních studií. Přednášejícími byly zástupci Ministerstva pro místní rozvoj - Ing. Vladimír Voldřich a Ing. Filip Novosad a zástupkyně Centra regionálního rozvoje Ing. Michaela Brožová.

Publikoval: Jitka Macková

Celý článek

1. 7. 2016

Informace z porady pracovníků úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje (červen 2016)

Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, která byla uspořádána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskutečnila dne 28. června 2016 v zasedací místnosti P1. 906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

16. 12. 2015

Informace z porady pracovníků úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje (prosinec 2015)

Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, která byla uspořádána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskutečnila dne 15. prosince 2015 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

18. 11. 2015

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro společné jednání (2015)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Celý článek