Úhrada vyvolaných nákladů na pořízení změn územních plánů vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace

27. 6. 2019 Autor: Ing. Petr Háp

Pravidla pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace

Dne 17. června 2019 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/21/1642/2019 návrh Pravidel pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla stanovují postup pro úhradu těchto nákladů. Přílohou Pravidel je Návrh smlouvy a Vzor žádosti.

Soubory ke stažení