Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotace

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle
2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění:
Dne 12.7. 2016 byly zveřejněny podmínky dotačního programu 16OPK02 „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace", spolu s 2. výzvou pro žadatele – vlastníky rodinných domů. Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 12. 9. 2016 v 8:00. Žádosti se podávají prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje – DOTIS.


8.7.2015

Obecné informace

V novém programovém období 2014 – 2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

6.1.2016

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Celý článek

6.1.2016

Příručka pro žadatele

Dne 8.12.2015 byl na Úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněn text Dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 16OPK01 „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace“.

Celý článek