Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotace

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle
2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění:

Dne 12. 7.  2016 byly zveřejněny podmínky dotačního programu 16OPK02 „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace", spolu s 2. výzvou pro žadatele – vlastníky rodinných domů. Příjem žádostí byl zahájen dne 12. 9. 2016 v 8:00 prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje – DOTIS.
Příjem žádostí byl ukončen dne 14. 9. 2016. Do 30. 11. 2016 probíhalo hodnocení žádostí z hlediska splnění formálních náležitostí. K 31. 12. 2016 bylo ukončeno hodnocení všech žádostí z hlediska splnění podmínek dotačního programu. Začátkem ledna došlo k souhrnné kontrole výsledků hodnocení a přípravě podkladů pro rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje o přidělení podpory. Dne 23. 11. 2017 Rada kraje rozhodla o přidělení dotace celkem 813 úspěšným žadatelům, dalších 728 žádostí je zařazeno do zásobníku projektů z důvodu vyčerpání určené částky 94 mil. Kč a 142 žádostí nebude podpořeno pro nesplnění podmínek dotačního programu. Seznamy zveřejňujeme zde.

 


8.7.2015

Obecné informace

V novém programovém období 2014 – 2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

6.1.2016

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Celý článek

6.1.2016

Příručka pro žadatele

Metodická příručka k dotačnímu programu Královéhradeckého kraje 16OPK „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace“

Celý článek