Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKoncepční dokumentyProgram rozvoje kraje

Program rozvoje kraje

17. 7. 2017

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nástrojem strategického plánování rozvoje našeho regionu. Program navazuje na schválenou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

20. 6. 2017

Územně analytická data obcí

Přehled dat za obce KHK a jejich základní analýza zahrnuje dostupné a ověřené statistické údaje za KHK, které se týkají regionálního rozvoje a jsou uváděny do úrovně jednotlivých obcí. Data jsou zpracována jednak v komplexním tabulkovém přehledu a dále jsou shrnuta v analýze s doplněním grafů a map k jednotlivým tématům.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

10. 11. 2014

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020.

Publikoval: Lucie Richtr

Celý článek

2. 11. 2011

Monitorovací zpráva 2010

Monitorovací zpráva za rok 2010 Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 byla přijata na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/23/1650/2011 ze dne 20. 10. 2011.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

6. 12. 2010

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

3. 11. 2010

Monitorovací zpráva 2009

Monitorovací zpráva za rok 2009 Programu rozvoje Královéhradeckého kraje byla přijata Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 9. 9. 2010.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

7. 10. 2009

Indikátorová sestava a Monitorovací zpráva 2008

Indikátorová sestava Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 a Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 a jejich monitoring.

Publikoval: Lucie Vomočilová

Celý článek

29. 9. 2008

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010 (dále jen PRK) navazuje a je plně kompatibilní se schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 (dále jen SRK). Struktura Programu rozvoje Královéhradeckého kraje byla projednána se zadavatelem (odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury KÚ) a projednána na jednání Výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR ) (12.9.2007).

Celý článek