Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

19.10.2016

Školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

Společný sekretariát programu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik. Školení se uskuteční dne 26. 10. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 10:30 do 14 hodin.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

2.9.2016

Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství

Dne 5. října 2016 se v Centru Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko) uskuteční Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

12.5.2016

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko

Dne 5. května 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Veškeré informace týkající se vyhlášení Fondu mikroprojektů, včetně zahájení 1. kola výzvy pro předkládání mikroprojektů a termínů školení pro žadatele, jsou k dispozici na webovém odkazu – http://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

29.3.2016

Seminář Podpora mezinárodních projektů

Dne 5. dubna 2016 (úterý) se bude na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v sále Jana Letzela (zastupitelstva) konat seminář "Podpora mezinárodních projektů". Zahájení semináře - 9:30 hod., předpokládané ukončení semináře - 15:30 hod.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

23.3.2016

Konzultační dny pro žadatele, kteří nejpozději do 22.1.2016 předložili projektový záměr v prioritní ose 2 programu Interreg V-A ČR - Polsko

Konzultace pro žadatele z Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství se uskuteční v Hradci Králové (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245) ve dnech 13.-14. dubna 2016. Registrovat se můžete na adrese rklima@kr-kralovehradecky.cz nebo jpirko@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 5.4.2016.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

7.3.2016

Národní Infoden před 2. výzvou meziregionálního programu INTERREG EUROPE

Dne 31. 3. 2016 proběhne v Praze Informační den před 2. výzvou meziregionálního programu INTERREG EUROPE. Podrobnější informace - viz Národní Infoden - INTERREG EUROPE.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

1.3.2016

Aktualizace termínů pro předkládání projektových žádostí v programu Interreg V-A ČR - Polsko

Na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko byly aktualizovány termíny pro předkládání projektových žádostí (vlajkové a standartní projekty).

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

8.1.2016

Program spolupráce ESPON 2020 - výběrová řízení

V programu spolupráce ESPON 2020 bylo zveřejněno prvních 7 výběrových řízení v oblasti aplikovaného výzkumu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

7.1.2016

Semináře k výzvám z IROP v roce 2016

Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR pořádají první ze série seminářů k výzvám z Integrovaného regionálního operačního programu v tomto roce: Energetické úspory v bytových domech.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

13.11.2015

Pozvánka na závěrečnou Výroční akci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013

Dne 4. prosince 2015 se bude v Olomouci konat závěrečná Výroční akce Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013, kde bude slavnostně zakončen tento velmi úspěšný přeshraniční program.

Informace o místu konání a harmonogramu akce včetně podrobného programu naleznete v pozvánce.

Přihlásit na tuto akci se můžete zde.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek