Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

8. 8. 2018

Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Společným sekretariátem programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, si dovoluje pozvat všechny zájemce o česko-polskou spolupráci na Výroční akci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, která se bude konat dne 20. září 2018 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Součástí Výroční akce je i Polsko-český běh přátelství, který se bude konat dne 15. září 2018 v polském městě Głuchołazy.

Pozvánku na Výroční akci, odkaz na registrační formulář a další informace naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020) v sekci Aktuality.


Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

28. 5. 2018

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osa 2)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádá dne 12. června 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého a Pardubického kraje u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 15. března 2018 (tj. pro doposud neproškolené příjemce), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

4. 4. 2018

Seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy

Královéhradecký kraj, Eurocentrum Hradec Králové, Eurocentrum Pardubice a Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách pořádají dne 19. dubna 2018 v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

5. 3. 2018

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osy 3 a 4)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádá dne 16. března 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého kraje (případně z Pardubického kraje) u projektů v prioritních osách 3 a 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 23. listopadu 2017 v Hradci Králové (tj. pro doposud neproškolené příjemce), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

5. 3. 2018

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osa 2)

Dne 22. března 2018 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch). Představena bude jak otevřená výzva, tak i výzva pro organizace destinačního managementu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

15. 2. 2018

Konzultační dny Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech

I v tomto pololetí se konají konzultační dny odboru Podpory projektů Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v jednotlivých krajích.

Publikoval: Ing. Lukáš Krátký, MSPV

Celý článek

29. 12. 2017

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu INTERREG EUROPE

Na 7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG EUROPE, který proběhl ve dnech 12. a 13. prosince 2017 v Tallinu, byly projednány podmínky pro 4. výzvu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

14. 11. 2017

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osy 2, 3, 4)

Dne 24. listopadu 2017 se v sálu hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko.

Školení bude zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, prioritní osu 3 - Vzdělání a kvalifikace a prioritní osu 4 - Spolupráce institucí a komunit.

Pozvánku na školení, program školení, odkaz na registrační formulář a další informace naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020) v sekci Aktuality.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

25. 9. 2017

Soutěž „POŠLI ZÁMĚR – VYHRAJ STÁŽ“

Společný sekretariát programu Interreg V-A ČR - Polsko ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR vyhlásil soutěž "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ". Soutěž je určena žákům středních a studentům vysokých škol. Úkolem soutěžících je inspirovat se každodenními situacemi v česko-polském příhraničí a připravit jednoduchý projekt česko-polské spolupráce. Vítězové obou kategorií pro střední i vysoké školy se mohou těšit na hlavní cenu soutěže - placenou stáž v Centru pro regionální rozvoj v Olomouci.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek