Informace z oblasti zdravotnictví

4.12.2019

Uzavření protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena od 21.12.2019 do 27.12.2019. Dne 20.12.2019 bude záchytná stanice přijímat klienty do půlnoci. Otevřeno bude 28.12.2019 v 7.00 hod. Zastupuje záchytná stanice Pardubice tel. 466 501 692.

27.8.2004

Informace o zřízení Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Každý člověk má možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo MZ Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.