Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadZdravotnictvíInformace z oblasti zdravotnictví

Informace z oblasti zdravotnictví

8.8.2014

Zpráva o zachycení falešného receptu s jmenovkou MUDr. Loudy a IČZ 61386001 společnosti Anest CZ s.r.o.

v příloze naleznete náhled falzifikátu

Publikoval: Lenka Zdražilová

Celý článek

19.6.2014

Informace o zachycení falešného razítka MUDr. Aleny Jarkovské

v příloze naleznete vzor správného razítka včetně podpisu lékařky a vzor padělaného receptu

Publikoval: Lenka Zdražilová

Celý článek

31.1.2014

Informace o zachycení falešného receptu v Královéhradeckém kraji

Informace o výskytu falsifikátu receptu MUDr. Bronské PhD. S předepsaným přípravkem Vendal petard 200 30 tbl. Dle informace Mgr. Hrbáčkové z VZP došlo ke krádeži ve středisku MUDr. Bronské v červenci 2013, kterou vyšetřuje Policie ČR v Praze 5 Stodůlkách.

Publikoval: Tereza Josefová

Celý článek

8.1.2013

Informace k nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb. ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ke zrušení povinnosti podání žádosti o přeregistraci

Informace k návaznosti nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb. ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12

Publikoval: Lenka Zdražilová

Celý článek

27.9.2012

Informace o povinnosti poskytovatele sociálních služeb dle zákona o zdravotních službách

V příloze naleznete informaci o povinnosti poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Lenka Zdražilová

Celý článek

27.4.2010

Informace MZ ČR pro vedoucí odborů zdravotnictví krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy

V příloze naleznete informace týkající se povinnosti zdravotnických zařízení, která provádějí substituční léčbu, hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek. Bližší informace získáte u Mgr. Michaely Klementové, krajské protidrogové koordinátorky, a to na telefonním čísle 495 817 584.

Celý článek

13.4.2010

Informace týkající se používání tiskopisů žádanek s modrým pruhem

V příloze naleznete společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékárnické komory a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, týkající se řešení problému, k němuž došlo v souvislosti s používáním tiskopisů žádanek s modrým pruhem. Jedná se o skutečnost, že v důsledku legislativní chyby dané rozporem mezi textem vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 2 této vyhlášky, některé obecní úřady obcí s rozšířenou působností uvedené tiskopisy pouze se dvěma průpisy, namísto tří.

Publikoval: Tereza Josefová

Celý článek

19.12.2005

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

Publikoval: Tereza Josefová

Celý článek

3.8.2005

Poskytování zdravotní péče cizincům

Informace lze získat na www.cmu.cz

Publikoval: Zdražilová Lenka

Celý článek

27.8.2004

Informace o zřízení Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Každý člověk má možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo MZ Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Publikoval: Lenka Zdražilová

Celý článek