Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


22. 9. 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 16OPK02-0565

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 16OPK02-0565

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

22. 9. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0079

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0079

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

22. 9. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01 - 0085

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01 - 0085

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

22. 9. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01 - 0061

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01 - 0061

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

18. 9. 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-0675

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

13. 9. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17SMV05-0023

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

13. 9. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17SMV05-0014

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

13. 9. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0032

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0032

Publikoval: Iva Vtípilová

Celý článek

13. 9. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0092

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0092

Publikoval: Iva Vtípilová

Celý článek

13. 9. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK01-0005

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek