Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímVeřejné financeArchiv do 2013

Archiv do 2013

Metodická pomoc obcím - veřejné finance


15. 10. 2012

Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor, OVFO, aktualizace k 19.11.2013)

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy ve čtyřech souborech – Změna právních předpisů pro rok 2012 v oblasti účetnictví obcí, Metodická pomůcka 2013 a Metodická pomůcka transfery 2013 a Návaznost RS na nákladové a výnosové účty, které jsou uvedeny v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky. Dále byl doplněn Finanční zpravodaj, číslo 6, ročník 2012 a Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 4, ročník 2012. V materiálu "Metodická pomůcka transfery 2013" je provedena změna k 19.11.2013 (na str. 20) a v materiálu "Metodická pomůcka 2013" je provedena změna též k 14.10.2013 (str. 35 až 36).

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

26. 7. 2011

Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje týkající se odpisování dlouhodobého majetku

V přiloženém souboru Otázky a odpovědi 3 naleznete aktualizované odpovědi od Ing. Jany Maškové z MF ČR (metodička MF ČR) k odpisování dlouhodobého majetku. Tyto odpovědi zveřejňujeme, jak bylo přislíbeno na Semináři k odpisování dlouhodobého majetku pořádaného ekonomickým odborem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zároveň je též zveřejněna novela Českého účetního standardu - č. 708.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

25. 7. 2011

Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor, OVFO, k 4. 11. 2011

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy ve dvou souborech - Metodická pomůcka 2011 a Metodická pomůcka transfery 2011, které jsou uvedeny v příloze. Tyto materiály byly průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR. Je potřeba uvést, že Královéhradecký kraj dosud neobdržel závěrečné stanovisko MF ČR k dané problematice. Po jeho obdržení bude toto stanovisko zveřejněno. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko doporučující pomůcky.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

22. 2. 2010

Doporučení pro obce a města – Obecní daně

Na stránkách Veřejného ochránce práv lze stáhnout zajímavou metodickou pomůcku.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

27. 1. 2010

Informace k nařízení o stanovení maximálních cen - upozornění na možné vady nařízení

Informace k nařízení o stanovení maximálních cen vydávaných na základě ust. § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů - upozornění na možné vady nařízení

Publikoval: Vladimír Kučera

Celý článek

3. 12. 2009

Publikace Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007 - 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007 - 2013. Daná publikace by měla sloužit především pro potřeby obcí. Daná publikace je k dispozici v elektronické podobě na adrese: www.mmr.cz nebo www.strukturalni-fondy.cz

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek